2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść „Granica” Zofii Nałkowskiej - utwór uznany za arcydzieło i zaliczany do kanonu literatury polskiej – ma wiele atutów.
Po pierwsze, rozpoczyna się zdaniem informującym o śmierci głównego bohatera, co w czasach tradycyjnej powieści realistycznej było rozumiane jak zwrot w kierunku literatury awangardowej. Nie każdy widział w zastosowaniu inwersji czasowej możliwość wydobycia z opowiadanej historii nowych znaczeń, szansę na odszukanie odpowiedzi nie o dalsze perypetie postaci wiodącej, lecz o przyczyny, jakie ją doprowadziły do decyzji o samobójstwie.

Kolejnym argumentem, świadczącym o ogromnej wartości artystycznej „Granicy”, jest uwypuklenie w z pozoru nieskomplikowanym romansidle problemów filozoficzno-egzystencjalnych, dotykających każdego człowieka. Zagadnienie tytułowej granicy zostało zanalizowane w powieści w odniesieniu do moralności, obyczajowości, społeczeństwa, ludzkiej psychiki oraz do filozofii.


Artyzm pióra Nałkowskiej widać także w nakreśleniu kilkunastu wątków motywów, współgrających ze sobą idealnie i uzupełniających się wzajemnie. Mamy w powieści zatem motyw małżeństwa, starości, domu, miłości, kariery, samobójstwa, zdrady, władzy, matki, szaleństwa, dojrzewania, dworku szlacheckiego oraz choroby. Ich paralelizm sprawia, że fabuła utworu jest niezwykle spójna.

Powodami zaliczenia „Granicy” do kręgu kanonu polskiej literatury są także między innymi: bogata symbolika dzieła (kamienica Kolichowskiej odwzorowanie społecznych zależności), sposób kreowania bohaterów (trójka tytułowych bohaterów – mimo dążenia do autonomiczności i wolności - popełnia błędy rodziców), warstwa filozoficzna, psychologiczna oraz obyczajowa dzieła (Nałkowska nakreśliła obraz międzywojennego społeczeństwa, podzielonego na szlachtę i mieszczaństwo).  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie