2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Człowiek według „Granicy” Zofii Nałkowskiej jest istotą bardzo złożoną i wielowymiarową. Utwór będący studium ludzkiej psychiki ukazuje go – ocenianego poprzez pryzmat jego zachowań i decyzji oraz w kontekście biologicznym, społecznym i psychologicznym – jako jednostkę o skomplikowanej psychice. Wpływ na jej kształt mają różne bodźce, często wykluczające się wzajemnie, ponieważ jako istota społeczna człowiek według Nałkowskiej jest podatny na schematy, z których nie można się wyrwać, jako biologiczna jest uzależniony od fizyczności, a jako psychologiczna – ma pewien obszar wolności.

Słuszność tezy o sprzeczności natury ludzkiej, rozdartej między racjonalnym głosem rozumu a popędami instynktu potwierdzają losy głównego bohatera dzieła. Zenon Ziembiewicz ulega swoim popędom i wdaje się w romans z córką kucharki Kierują nim popęd seksualny i potrzeba zaspokojenia potrzeb fizycznych. To one stają się ważniejsze niż dochowanie wierności Elżbiecie czy szczerość z zakochaną w nim Justyną. Instynkt biologiczny umiejętnie tłumi głos rozsądku, nakazujący mu zerwanie z kochanką


O społecznym aspekcie natury człowieka świadczy strach odczuwany przez Zenona na myśl o odkryciu przez otoczenie jego romansu. Bohater jest świadomy norm zachowania i barier, których przejście równa się ze społecznym wykluczeniem. Wie, że gdyby jego związek z Bogutówną wyszedł na jaw, skompromitowałby się na zawsze w oczach opinii publicznej.

Nałkowska pokazała, że postępowanie człowieka jest uzależnione od wielu czynników. Mimo iż panuje powszechna opinia o wolnej woli, pisarka zwróciła uwagę na ograniczenia i determinanty jednostki, wynikające z jej biologiczności oraz życia w społeczeństwie.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie