2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Filozofia w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W powieści Zofii Nałkowskiej, prócz moralnej, obyczajowej, społecznej oraz psychologicznej, widać także problematykę filozoficzną.

Widać to na przykładzie losów głównego bohatera Zenona Ziembiewicza oraz rozmów przeprowadzonych przez księdza Adolfa Czerlona z racjonalistą Karolem Wąbrowskim. To w tych gorących dyskusjach przedstawiciela ontologii teologicznej, przekonanego o istnieniu okrutnego świata, w którym człowieka jest stworzeniem bojaźliwym i słabym oraz reprezentanta ontologii materialistycznej, w której człowiek ma nieskrępowane zdolności poznania samego siebie oraz rzeczywistości padają ważne pytania. Poruszane są zagadnienia sensu człowieczeństwa, procesu kształtowania się charakteru człowieka, granicy ludzkiego bólu oraz możliwościach poznania świata, wolności jednostki do decydowania o sobie i o najbliższych, jej roli i wpływu na społeczeństwo i odwrotnie. Dzięki temu czytelnik poznaje dwa odmienne prądy filozoficzne - ontologię materialistyczną (człowiek nie może przekroczyć granicy poznania całej rzeczywistości) i teologiczną (granice poznania nie istnieją, ponieważ przed człowiekiem rozciąga się „otwarty horyzont”).


Prócz tego w powieści Nałkowska sięgnęła po filozoficzną koncepcję człowieka biologicznego, uzależnionego od determinantów fizycznych. Zenon nie potrafi zapanować nad swą seksualnością, jego życiem kierują cielesne popędy i prymitywne instynkty.

Kolejnym przejawem filozofii w „Granicy” jest teza o społecznym aspekcie moralności jednostki, o wpływie czynników środowiskowych, historycznych na nasze życie. Historia Zenona wskazuje, że etyka i uczciwość są powierzane ze społeczeństwem, ponieważ to ono ocenia ludzkie zachowanie i wybory. Ziembiewicz bał się reakcji otoczenia na swój romans z Justyną, zdawał sobie sprawę że zostanie potępiony, a jego dalsza aktywność polityczna ulegnie załamaniu.
Powieść Nałkowskiej to przykład utworu wypełnionego filozoficznymi przemyśleniami, w których padają najtrudniejsze pytania: o naturę człowieka i cel jego życia.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie