2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Symbole w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W powieści „Granica” Zofia Nałkowska wplotła symboliczną semantykę w wielu miejscach.

Po pierwsze, symboliczny jest tytuł powieści. Granica odnosi się do wielu kwestii i może być rozumiana jako granica społeczna, moralna, psychologiczna, a nawet filozoficzna.


Interpretacja społeczna dotyczy podziału społecznego ukazanego w książce. Nałkowska na przykładzie kamienicy Cecylii Kolichowskiej, pełniącej prócz dosłownego (miejsce akcji) także funkcję symboliczną, pokazała, że ludzie w latach 30. XX wieku byli rozgraniczeni na bogatą arystokrację, zdeklasowaną szlachtę, zamożnych mieszczan oraz warstwę biedaków, którzy tylko czekali na śmierć. Opisując życie jej różnych lokatorów, wygląd ich mieszkań, które czasami mieszkań nie przypominają, czy sposób spędzania czasu na jej dużym podwórzu uwidoczniła problemy, nękające ówczesne społeczeństwo.

Moralne odczytanie tytułowej symbolicznej granicy wiąże się z miłosnym trójkątem, w jaki swoimi nieprzemyślanymi decyzjami uwikłał się główny bohater Zenon Ziembiewicz. Na jego przykładzie czytelnik obserwuje, jak łatwo przekroczyć niewidzialną granicę człowieczeństwa i pogubić się do tego stopnia, że jedynym wyjściem wydaje się samobójstwo, na które zdecydował się mąż Elżbiety.
Symboliczne odczytanie tytułu powieści odnosi się także do granicy psychologicznej, której poszukuje człowiek, gdy czuje się przyparty do muru przez życie. Wtedy pyta – tak jaj główny bohater historii Nałkowskiej – „Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą”.

Ostatnią płaszczyzną interpretacyjną symbolu granicy w powieści jest odczytanie jej jako bariery, po przekroczeniu której dostrzegamy dysonans między postrzeganiem nas przez samych siebie, a przez otoczenie (pytanie Zenona: „Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?”). Jest to granica filozoficzna.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie