2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Motyw przemiany wewnętrznej widać w powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej w kontekście dwóch głównych postaci: Elżbiety Bieckiej oraz Zenona Ziembiewicza.

Bratanica Cecylii Kolichowskiej zmieniła się już w wieku piętnastu lat. Wówczas w codziennym życiu towarzyszyło jej nieustannie poczucie zagubienia i osamotnienia, przed którym szukała ucieczki, zakochując się jako podlotek w dużo starszym, żonatym i posiadającym nie tylko dzieci, lecz także kochankę – jej nauczycielkę od korepetycji z francuskiego Julię Wagner - rotmistrzu Awaczewiczu. To platoniczne uczucie piętnastoletniej uczennicy gimnazjum, panny „małej, niechętnej, złej, niegrzecznej i złośliwej”, określane mianem miłości „nieszczęśliwej i tragicznej”, zakończyło się na szczęście bardzo szybko, choć było przyczyną głębokiej przemiany bohaterki, wywołanej odkryciem podwójnego życia obiektu westchnień. Pozostawiło przeświadczenie o złym charakterze wszystkich mężczyzn. Biecka złożyła obietnicę, że nigdy nie zwiążę się z żadnym z nich i nie obdarzy zaufaniem, że będzie okrutną dla każdego mężczyzny, który ją pokocha. To gorzkie doświadczenie zasiało także pozytywne ziarno – Ela, patrząca wcześniej z wyższością i dystansem na otaczającą ją rzeczywistość, stała się wrażliwa i zaczęła dostrzegać nieszczęścia innych ludzi, na przykład biedę rodzin mieszkających w kamienicy ciotki czy smutny los psa Fitka, uwiązanego całe dnie na łańcuchu na podwórku.


Przemianie wewnętrznej w powieści ulega także jej główny męski bohater Zenon Ziembiewicz. Punktem zwrotnym w jego życiu jest początek uzależnienia od Czechlińskiego – zamożnego plenipotenta majątku hrabiostwa Tczewskich, założyciela gazety „Niwa”, a później starosty. Od chwili podjęcia współpracy z tym mężczyzną, Zenon zaczyna dostrzegać ciemną stronę „elit” intelektualnych – ich pretensjonalność, dbałość jedynie o własny interes, układy i układziki. Aby zapewnić byt sobie i swojej rodzinie, bohater poszedł na wiele kompromisów, które były odpowiedzialne za jego przemianę.

strona:    1    2    3    Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie