2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Motyw władzy w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Motyw władzy w „Granicy” Zofia Nałkowska pokazała na przykładzie losów Zenona Ziembiewicza, Czechlińskiego, Tczewskich oraz manifestujących z powodu zamknięcia huty Hettnera robotników.

Zenon Ziembiewicz staje się reprezentantem władzy, gdy obejmuje urząd prezydenta miasta. Od tej chwili zaczyna decydować o losie innych. Próbuje wprowadzić pozytywne zmiany, udaje mu się zrealizować kilka ważnych inicjatyw (rozpoczyna budowę domów dla robotników na Chązebiańskim Przedmieściu, remontuje budynek starej cegielni, gdzie przebywali bezdomni, buduje korty tenisowe, zakłada park dla dzieci, tworzy nowe miejsca pracy), jednak w miarę upływu miesięcy dochodzi do niego, że jest tylko pionkiem w grze Czechlińskiego, Tczewskich i im podobnych. Uświadamia sobie wtedy, że dzierżył w swoim ręku tylko pozorną władzę, że nie uda mu się na trwałe zmienić życia najuboższych.


Symbolami powieściowej władzy, decydującymi o życiu innych, jest zatem hrabiowska rodzina Tczewskich oraz plenipotent ich majątku – Czechliński, z którym każdy musiał się z liczyć, ponieważ to on pociągał za wszystkie sznurki i rządził w mieście, obracał się w najlepszych kręgach, bywając na rautach, przyjęciach, kolacjach poznał całą miastową elitę, był wpływowy i zamożny. Wcześniej był redaktorem naczelnym regionalnego, bezpartyjnego pisma „Niwa”. Potem objął urząd starosty, ale w redakcji nadal musiało wszystko być drukowane pod jego dyktando. To dzięki niemu Ziembiewicz został najpierw redaktorem pisma, a potem prezydentem miasta oraz to on był prawdopodobnie odpowiedzialny za decyzję strzelania do robotników w czasie manifestacji pod ratuszem.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie