2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Motyw miłości w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Motyw miłości w powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej jest – obok motywu kariery - jednym z głównych wątków utworu. Występuje on na kartach książki w wielu odsłonach, począwszy od miłości łączącej kobietę z mężczyzną (szczęśliwą oraz tę mniej uskrzydlającą), poprzez bezgraniczną miłość matczyną, a skończywszy na trudnej miłości dziecka do matki.

Przykładem pierwszej z odmian są losy Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej, których połączyła miłość wymagająca i przynosząca ból. Mimo iż mieli ciężki początek (główny bohater zakochał się bez wzajemności, a gdy w końcu jego uczucie zostało szczerze odwzajemnione – zdradził narzeczoną), to jednak połączyło ich uczucie tak silne, że Ela wybaczyła ukochanemu chwilę zapomnienia w ramionach Justyny i zgodziła się za niego wyjść. Ten krok zaowocował życiem w przeświadczeniu o winie w stosunku do Justyny, której wielokrotnie pomagała.


Miłość kobiety do mężczyzny widać także między Bogutówną a Ziembiewiczem. Inaczej niż w przypadku Bieckiej – mamy tu do czynienia z uczuciem naiwnym i jednostronnym (dla Zenona to tylko przelotna przygoda), zakończonym tragicznie.

Motyw ten widać także w historii Waleriana i Żanci Ziembiewiczów. Tolerancja matki Zenona dla ciągłych zdrad męża była przyczyną plotek w Boleborzy i skutkiem ogromnej miłości, jaką darzyła Waleriana (i wzajemnie), w którym ceniła niezależność i prawdomówność. Ich związek wydawał się idealny, czego symbolem był gest widoczny, gdy wstawali od stołu - zawsze nawzajem całowali się w rękę.
Dowodem istnienia w powieści motywy miłości matczynej jest z kolei Cecylia Kolichowska, która – choć nie widziała go od kilkunastu lat – kochała bardzo swojego syna Karola. Poślubiając wiele lat wcześniej drugiego męża, kobieta przeciwstawiła się woli jedynaka, który postrzegał ją przed Aleksandrem i kazała wybierać: albo on, albo mąż. Dokonawszy trudnego wyboru i naraziwszy się na gniew i dezaprobatę syna, Cecylia nie przestała kochać Karola i marzyć, że kiedyś jej wybacz pomyłkę. Gdy po wielu latach Wąbrowski wrócił z zagranicy – już jako dorosły mężczyzna – Kolichowska zrozumiała, że stoi przed nią nie mały chłopiec, którego kiedyś wywiozła do sanatorium, lecz człowiek dojrzały. Mimo to nadal widziała w nim swojego ukochanego syna i pragnęła przebaczenia.


Ostatnią, widoczną w powieści realizacją motywu miłości jest uczucie dziecka do matki, z którym mamy do czynienia w kontekście Elżbiety Bieckiej i Romany Niewieskiej oraz Karola Wąbrowskiego i Cecylii Kolichowskiej. W obu przypadkach jest to miłość skomplikowana, pełna pytań pozostających bez odpowiedzi i urazów przechowywanych w sercu latami.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie