2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Granica

2l.pl / Konflikt pokoleń w „Granicy”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Motyw konfliktu pokoleń widać w powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej w relacjach dwóch odmiennych, a zarazem tak bardzo podobnych postaci – ojca i syna.

Walerian i Zenon Ziembiewicz wyznawali odrębne poglądy niemal na wszystkie kwestie. Pierwszy wpisywał się w ramy niewykształconego szlachcica, który przez nieumiejętność zarządzania stracił majątek rodzinny, a teraz żyje ponad stan („po pańsku”), chcąc zachować dawną pozycję wśród społeczeństwa i szczycił się posiadanym herbem szlacheckim


Walerian kierował boleborzańskim majątkiem nieumiejętnie, nic nie robił w gospodarstwie, nie garnął się do pracy. Wolał za to godzinami przesiadywać w kancelarii, naprawiać wszystkie zepsute przedmioty domowego użytku czy po prostu pić.

Dzień jego „pracy” nie był wypełniony ciężkimi obowiązkami. Wstawał o świcie, z dubeltówką na ramieniu szedł w pola pilnować ludzi przy robocie, aby nie kradli „pańskiego”. W tym czasie bardzo krzyczał na chłopów, bił folwarczne dzieci po twarzy, strzelał do cudzych psów, kotów. Potem do końca dnia strzelał do wron. W rzeczywistości rachunkami i księgami w kancelarii zajmowała się jego żona.
Zenon z kolei z pozoru był przeciwieństwem ojca. Był wykształcony (ukończył studia w Paryżu), wyznawał nowoczesne poglądy i idee, które starał się realizować jako prezydent miasta. Poza tym brzydził się ślepym przywiązaniem ojca do tradycji szlacheckiej oraz jego licznymi romansami z folwarcznymi dziewkami. Było mu wstyd za konsumpcyjny styl życia, jaki wiódł jego ojciec w Boleborzy:

„Dawniej oburzała Zenona w życiu Boleborzy jego niemoralność, teraz zdumiewał go jego nonsens. Historyczna konieczność przetrwania – ta cnota ludów, które zaznały niewoli – skostniała teraz w nawyk i działała nadal jako podświadomy metafizyczny imperatyw godności istnienia. Wszystko zmierzało do tego, aby zachować kształt życia, z którego wyciekła już wszelka treść”.

Mimo takiego widocznego konfliktu pokoleń, młody Ziembiewicz nie uczy się na błędach ojca i…powiela je! Romans z Justyną Bogutówną, zdrada Elżbiety Bieckiej, ciągłe prośby o wybaczenie czy życie w uzależnieniu od Tczewskich i Czechlińskiego są kalką biografii Waleriana.  Dowiedz się więcej
Zofia Nałkowska - notatka szkolna
Okoliczności powstania „Granicy”
Główni bohaterowie „Granicy”
Czas akcji „Granicy”
Miejsce akcji „Granicy”
Inwersja czasowa w „Granicy” Nałkowskiej
Narracja i kompozycja „Granicy”
Znaczenie tytułu „Granicy”
Wartości artystyczne „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” jako przykład powieści psychologicznej
Nowatorstwo powieści „Granica”
Losy Jasi Gołąbskiej (z domu Borbockiej)
Charakterystyka kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Symbolika kamienicy Cecylii Kolichowskiej
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Charakterystyka rodziców Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Bibliografia do „Granicy”
Moja ocena Zenona Ziembiewicza
Ocena moralna Zenona Ziembiewicza
Oskarżenie Zenona Ziembiewicza
Obrona Zenona Ziembiewicza
„Jesteśmy tacy, jakimi nas widzą inni, czy też tacy, za jakich sami się uważamy?” – rozprawka
„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej”. Rozważ myśl na przykładzie „Granicy”
Wolność człowieka w kontekście „Granicy” Nałkowskiej
Jaki jest człowiek według „Granicy” Nałkowskiej?
Filozofia w „Granicy”
Determinacja biologiczna w „Granicy”
Sposób kreowania bohaterów w „Granicy”
Granica filozoficzna w „Granicy”
Granica psychologiczna w „Granicy”
Granica społeczna w utworze
Granica obyczajowa w utworze
Granica moralna w utworze
Symbole w „Granicy”
Motyw konfliktu pokoleń w „Granicy”
Motyw zbrodni w „Granicy”
Motyw konfliktu wewnętrznego w „Granicy”
Motyw przemiany wewnętrznej w „Granicy”
Motyw syna w „Granicy”
Motyw śmierci w „Granicy”
Motyw cierpienia w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw męża w „Granicy”
Motyw kalectwa w „Granicy”
Motyw choroby w „Granicy”
Motyw dworku szlacheckiego w „Granicy”
Motyw dojrzewania w „Granicy”
Motyw szaleństwa w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Motyw władzy w „Granicy”
Motyw zdrady w „Granicy”
Motyw samobójstwa w „Granicy”
Motyw kariery w „Granicy”
Motyw księdza w „Granicy”
Motyw mieszczaństwa w „Granicy”
Motyw miłości w „Granicy”
Motyw domu (kamienicy) w „Granicy”
Motyw starości w „Granicy”
Motyw małżeństwa w „Granicy”
Obraz mieszczaństwa w „Granicy”
Charakterystyka szlachty w „Granicy”
Konflikt pokoleń w „Granicy”
Romans Zenona Ziembiewicza z Justyną
Charakterystyka Justyny Bogutówny
Miłość Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej
Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
Portrety kobiece w „Granicy”
Plan wydarzeń „Granicy”
Kariera Zenona Ziembiewicza
Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
Przemiana wewnętrzna Zenona Ziembiewicza
Dzieciństwo i młodość Zenona Ziembiewicza
Losy Cecylii Kolichowskiej
Granica streszczenie
„Granica” - wprowadzenie