2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Lalka

2l.pl / Lalka jako powieść o rodzącym się kapitalizmie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść Bolesława Prusa można interpretować jako utwór o rodzącym się kapitalizmie, co widać w postawie głównego bohatera, przekonanego o tym, że miłość ukochanej kobiety można kupić za pieniądze, jak i w dystansie, jaki bije z Pamiętników starego subiekta, hołubiących staremu, odchodzącemu już porządkowi.

Popierający tezę o sile pieniądza Stanisław Wokulski, prócz tego iż ma cechy romantyka, jest także typem kapitalisty. Gdy zakochuje się w pochodzącej z arystokracji Izabeli Łęckiej, podejmuje decyzję, że pomnoży swój majątek. Jest pewien, że wtedy panna padnie w jego ramiona i wszystko będzie jak w bajce. Jak się później okazuje, jego początkowe przypuszczenia legną w gruzach, ponieważ mimo ogromnego majątku, ugruntowanej pozycji międzynarodowego przedsiębiorcy czy hojnych datków na wszelkie kwesty, Łęcka dalej gardzi galanteryjnym kupcem.


Choć historia nie kończy się szczęśliwie – kobieta wstępuje do klasztoru, a po nim ginie słuch, to jednak w sposobie zdobywania ukochanej przez Wokulskiego widać ślady podejścia kapitalistycznego – przez pieniądze do serca.

O zaklasyfikowaniu Lalki w poczet powieści o rodzącym się kapitalizmie świadczy też 9 rozdziałów pierwszoosobowego Pamiętnika starego subiekta, w których Ignacy Rzecki wspomina swoją przeszłość. Jego ironiczne komentarze do codziennych wydarzeń, poglądy negujące postępowanie Stacha czy nieprzychylne opinie o międzynarodowej sytuacji politycznej nasuwają myśli o odejściu starego porządku i nastaniu nowych, niezrozumiałych dla sędziwego, wyznającego szlachetne wartości, romantycznego sprzedawcy czasów.
Lalka realizuje zatem motyw pieniądza, wątek „dorabiania się”, awansu społecznego poprzez pomnożenie finansów. Poprzez pokazanie rodzącego się kapitalizmu Prus chciał zasygnalizować dostrzeżony we współczesnym mu społeczeństwie problem zbyt dużego przykładania wagi do waluty. Ostrzegał, że pieniądz zaczyna determinować wybory ludzi, że ma największy wpływ na ich postawy i przekonania.  Dowiedz się więcej
Lalka - streszczenie
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” Bolesława Prusa, czyli powieść o „straconych złudzeniach”
Znaczenie tytułu
Izabela Łęcka – charakterystyka
Charakterystyka Polaków w Lalce
Charakterystyka Tomasza Łęckiego
Miłość Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej
Pojmowanie miłości przez Izabelę Łęcką
Echa powstań w Lalce
Historia w Lalce
Charakterystyka Żydów w Lalce
Charakterystyka Niemców w Lalce
Lalka jako powieść realistyczna
Lalka jako powieść pozytywistyczna
Wartości artystyczne Lalki Prusa
Interpretacja zakończenia Lalki
Stanisław Wokulski
Lalka jako powieść o rodzącym się kapitalizmie
Czy praca jest wyłącznie koniecznością w życiu? – rozprawka na podstawie Lalki Prusa
Lalka jako powieść o straconych złudzeniach
Mieć czy być? – rozważ zagadnienie w oparciu o Lalkę Bolesława Prusa
Czy Lalka to powieść pesymistyczna, czy optymistyczna?
Aspekt psychologiczny Lalki
Aspekt patriotyczny Lalki
Aspekt społeczno-obyczajowy Lalki
Aspekt filozoficzny Lalki
Wokulski – romantyk czy pozytywista? – rozprawka
Obraz społeczeństwa w Lalce
Charakterystyka arystokracji w Lalce
Obraz biedoty w Lalce
Obraz mieszczaństwa w Lalce
Dzieje Ignacego Rzeckiego
Charakterystyka Rzeckiego
Pamiętnik Rzeckiego i jego rola w utworze
Język w powieści Lalka Prusa
Narracja Lalki
Gatunki literackie występujące w Lalce
Kompozycja Lalki Prusa
Historia rodziny Krzeszowskich
Historia rodziny Łęckich
Historia Minclów
Losy prezesowej Zasławskiej
Losy Heleny Stawskiej
Opis rozprawy sądowej w Lalce
Opis sklepu Wokulskiego
Obraz Powiśla w Lalce
Obraz Paryża w Lalce
Obraz Warszawy w Lalce
Najważniejsze cytaty Lalki
Miejsce akcji Lalki
Plan wydarzeń Lalki
Bolesław Prus – notatka szkolna
Lalka - Bolesław Prus
Motywy literackie w Lalce