2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Lalka

2l.pl / Plan wydarzeń Lalki

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tom I
1. Rozmowa w jednej z warszawskich jadłodajni o Stanisławie Wokulskim.
2. Przedstawienie postaci przedsiębiorczego kupca.
3. Prowadzenie odziedziczonego po Minclowej sklepu Wokulskiego przez Ignacego Rzeckiego.
4. Pamiętnik starego subiekta zapisem bogatych dziejów Rzeckiego.
5. Powrót Wokulskiego do Warszawy z Bułgarii.
6. Stanisław bogaczem - dziesięciokrotne powiększenie majątku zmarłej żony.
7. Ciężka sytuacja finansowa Łęckich.
8. Wizyta dumnej Izabeli w sklepie Wokulskiego.
9. Lekceważenie kupca przez piękną arystokratkę.
10. Wspomnienie Stanisława o pierwszym spotkaniu z Izabelą w teatrze.
11. Spacer Wokulskiego po najbiedniejszej dzielnicy warszawskiej - Powiślu.
12. Pomoc Wysockiemu.
13. Skłóceni hrabia i hrabina Krzeszowscy klientami sklepu Wokulskiego.
14. Święta wielkanocne.
15. Złożenie dużego datku przez Wokulskiego w ręce kwestującej w kościele św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu panny Izabeli.
16. Pomoc dziewczynie lekkich obyczajów.
17. Zaproszenie kupca na przyjęcie w kręgu arystokracji do pałacu Karolowej.
18. Rozmowa z prezesową Zasławską o jej dawnym nieszczęśliwym związku ze stryjem bohatera.
19. Pamiętnik starego subiekta zbiorem wspomnień Rzeckiego na temat kampanii węgierskiej i genezy jego przyjaźni ze Stachem.
20. Plany założenia spółki handlowej przez bogatych szlachciców i kupców.
21. Poznanie zdolnego naukowca i pozytywisty Juliana Ochockiego.
22. Decyzja o odkupieniu za zawyżoną cenę kamienicy Łęckich.
23. Nabycie klaczy wyścigowej Sułtanki baronostwa Krzeszowskich.
24. Wygrana zwierzęcia w wyścigu i radość Izabeli.
25. Spór między baronem a Wokulskim i pojedynek w obronie ukochanej bohatera.
26. Pogłębiająca się fascynacja piękną Izabelą.
27. Zaproszenie na obiad do Łęckich.

Tom II
1. Przygotowania do wizyty u Tomasza i Izabeli.
2. Obiad w domu ukochanej.
3. Propozycja wspólnej wycieczki do Paryża.
4. Pomoc potrzebującym mieszkańcom Warszawy.
5. Przyjazd włoskiego śpiewaka Rossiego – ulubieńca Izabeli.
6. Obsypanie tragika kwiatami i prezentami przez Wokulskiego.
7. Zakup kamienicy Łęckich za zawyżoną sumę 90 tysięcy rubli.
8. Narzekania Tomasza za zbyt mały zarobek.
9. Odkrycie motywacji Stacha przez oddanego mu Rzeckiego.
10. Wokulski reguluje długi Łęckich.
11. Prawda wychodzi na jaw – Stanisław zdemaskowany jako nowy właściciel kamienicy.
12. Pogniewanie się honorowych Łęckich.
13. Odwiedziny Starskiego – dawnego adoratora Izabeli.
14. Zuchwałe zachowanie bawidamka w stosunku do Łęckiej.
15. Plany wspólnych wakacji czynione w języku angielskim w obecności Wokulskiego.
16. Zrozumienie bolesnej prawdy przez Stanisława.
17. Pamiętnik starego subiekta informacją na temat dalszych dziejów Wokulskiego oraz zbiorem uwag o nowych mieszkańcach kamienicy kupionej przez bogatego kupca. Losy Jadwigi Misiewiczowej i Heleny Stawskiej.
18. Pobyt Wokulskiego w Paryżu.
19. Spotkanie z dawnym przyjacielem Suzinem i genialnym chemikiem profesorem Geistem.
20. Propozycja wynalazcy i namowy do poświęcenia życia nauce.
21. Powrót do Warszawy.
22. Wyjazd Wokulskiego do Zasławka na zaproszenie prezesowej Zasławskiej.
23. Poznanie barona Dalskiego zakochanego w młodej narzeczonej - Ewelinie Janockiej.
24. Przyjaźń z atrakcyjną wdową - panią Wąsowską.
25. Spotkanie z Izabelą.
26. Wyprawa do ruin zamku w Zasławku.
27. Wyznanie miłości Izabeli i odżycie dawnych niespełnionych nadziei na wspólne życie.

Tom III
1. Pamiętnik starego subiekta odzwierciedleniem skomplikowanych układów widocznych w kamienicy kupionej przez Wokulskiego oraz opisem procesu o lalkę.
2. Odkupienie przez baronową Krzeszowską kamienicy od Wokulskiego.
3. Plany ożenienia Stacha ze Stawską snute przez Rzeckiego.
4. Poprawa sytuacji finansowej Łęckich.
5. Wokulski traktowany przez ukochaną jako kandydat do jej ręki.
6. Pogodzenie się Krzeszowskich.
7. Śmierć prezesowej Zasławskiej.
8. Odnalezienie w Algierze zaginionego męża pani Stawskiej.
9. Przykrość Wokulskiego skutkiem zachowania Izabeli podczas koncertu skrzypka Molinariego.
10. Wyjazd Wokulskiego z Łęcką i Starskim do Krakowa.
11. Zaloty Kazia.
12. Odkrycie przez Stanisława prawdy o charakterze Izabeli.
13. Pospieszne opuszczenie pociągu i nieudana próba samobójcza.
14. Powrót bohatera do Warszawy.
15. Wycofania się z interesów i sprzedaż dorobku Henrykowi Szlangbaumowi.
16. Depresja Wokulskiego.
17. Spotkanie z księciem okazją do wyrażenia niepochlebnej opinii o arystokracji, z panią Wąsowską – o złym charakterze Izabeli, a z Rzeckim – do wyrażenia wdzięczności za lata prawdziwej przyjaźni.
18. Wyjazd do Moskwy do Suzina.
19. Śmierć męża Heleny Stawskiej i przyjęcie oświadczyn Mraczewskiego.
20. Pamiętnik starego subiekta zapisem niepokojów targających Rzeckim.
21. Narastanie powszechnej niechęci Warszawiaków do bogacących się Żydów.
22. Śmierć Tomasza Łęckiego.
23. Rozbieżne informacje o miejscach pobytu Wokulskiego (np. list Węgiełka o wysadzeniu ruin zamku w Zasławku i śmierci bohatera).
24. Śmierć Rzeckiego.
25. Decyzja Izabeli o wstąpieniu do klasztoru.  Dowiedz się więcej
Lalka - streszczenie
Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” Bolesława Prusa, czyli powieść o „straconych złudzeniach”
Znaczenie tytułu
Izabela Łęcka – charakterystyka
Charakterystyka Polaków w Lalce
Charakterystyka Tomasza Łęckiego
Miłość Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej
Pojmowanie miłości przez Izabelę Łęcką
Echa powstań w Lalce
Historia w Lalce
Charakterystyka Żydów w Lalce
Charakterystyka Niemców w Lalce
Lalka jako powieść realistyczna
Lalka jako powieść pozytywistyczna
Wartości artystyczne Lalki Prusa
Interpretacja zakończenia Lalki
Stanisław Wokulski
Lalka jako powieść o rodzącym się kapitalizmie
Czy praca jest wyłącznie koniecznością w życiu? – rozprawka na podstawie Lalki Prusa
Lalka jako powieść o straconych złudzeniach
Mieć czy być? – rozważ zagadnienie w oparciu o Lalkę Bolesława Prusa
Czy Lalka to powieść pesymistyczna, czy optymistyczna?
Aspekt psychologiczny Lalki
Aspekt patriotyczny Lalki
Aspekt społeczno-obyczajowy Lalki
Aspekt filozoficzny Lalki
Wokulski – romantyk czy pozytywista? – rozprawka
Obraz społeczeństwa w Lalce
Charakterystyka arystokracji w Lalce
Obraz biedoty w Lalce
Obraz mieszczaństwa w Lalce
Dzieje Ignacego Rzeckiego
Charakterystyka Rzeckiego
Pamiętnik Rzeckiego i jego rola w utworze
Język w powieści Lalka Prusa
Narracja Lalki
Gatunki literackie występujące w Lalce
Kompozycja Lalki Prusa
Historia rodziny Krzeszowskich
Historia rodziny Łęckich
Historia Minclów
Losy prezesowej Zasławskiej
Losy Heleny Stawskiej
Opis rozprawy sądowej w Lalce
Opis sklepu Wokulskiego
Obraz Powiśla w Lalce
Obraz Paryża w Lalce
Obraz Warszawy w Lalce
Najważniejsze cytaty Lalki
Miejsce akcji Lalki
Plan wydarzeń Lalki
Bolesław Prus – notatka szkolna
Lalka - Bolesław Prus
Motywy literackie w Lalce