2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Pan Tadeusz

2l.pl / Telimena – charakterystyka postaci

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Telimena stanowi całkowite niemal przeciwieństwo Zosi. Jak świetnie opisał ją Wiktor Doleżan: „Jest to niewiasta już w latach dojrzałych, usiłująca sztuką podtrzymać swe wdzięki, choć nie brakuje jej zmarszczek i fałszu w powabach ciała”. Telimena bez wątpienia najlepsze lata ma już za sobą, ale za wszelką cenę usiłuje wyglądać i sprawiać wrażenie kobiety młodej, pochodzącej z tak zwanych wyższych sfer.

Jak żartobliwie zauważył Asesor:
„Choć pani Telimena mieszkała w stolicy
I bawi się niedawno w naszej okolicy,
Lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi:
Tak to nauka sama z latami przychodzi”.


Oczywiście nie chodziło mu o polowania na zwierzynę, lecz na mężczyzn. Telimena cieszyła się sławą łowczymi męskich serc. Flirtowanie, strojenie się, rozmowy o sztuce, na której nota bene wcale się nie zna, umizgi stanowiły dla niej sens życia. W przeszłości mieszkała w Paryżu i Petersburgu, gdzie obracała się wśród elity artystycznej Europy. Początkowo tamtejsi mężczyźni zachwycali się jej urodą i poczuciem humoru, lecz z czasem stała się jedną z nich, przez co straciła na atrakcyjności i powodzeniu. Zaczęła niemal bezmyślnie i bezkrytycznie „kalkować” zachodnie mody i obyczaje, wprowadzając je do swojego życia w Polsce. Jedynie obce obyczaje i tradycje uważała za godne uwagi, zupełnie odrzucając ojczyste wartości.

O tym, że mężczyzn traktowała niczym zwierzynę świadczy jej relacja z Tadeuszem. Zachowywała się zupełnie tak, jakby usidliła nieopierzonego młokosa, któremu nie pozostało nic innego, jak poślubienie jej lub popełnienie samobójstwa. Kiedy jednak dała spokój Tadeuszowi natychmiast znalazła sobie następny obiekt ataku, który był bezbronny na jej wdzięki. Kiedy zdała sobie sprawę, że bogaty Hrabia nie jest nią zainteresowany szybko i sprawnie omamiła Rejenta, z którym wkrótce wzięła ślub.
O tym, że nie była jednak do reszty zepsutą, bezduszną osobą świadczy moment, w którym zlitowała się nad Tadeuszem i pozwoliła mu odejść widząc, że kocha Zosię. Ponadto wiele czułości i niemal matczynych uczuć okazywała pięknej osieroconej czternastolatce, która nie była najlepszą uczennicą i robiła niemal wszystko na opak.

Jednak zdecydowanie dominowało jej drugie oblicze, to surowe, wyrachowane i manipulujące. Widać to doskonale w relacjach z jej przyszłym mężem. Rejentowi już w dniu zaręczyn rozkazała założyć frak, w którym wyglądał po prostu komicznie, co później zaowocowało zerwaniem długoletniej przyjaźni mężczyzny z Maćkiem.

Postać Telimeny pełni specyficzną rolę w „Panu Tadeuszu”. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim rozśmieszyć czytelnika. Przykładem tego mogą być liczne zabawne wypowiedzi bohaterki czy też komiczne sytuacje, w których bierze udział. Doskonałym tego przykładem jest scena, w której obchodzą ją mrówki.  Dowiedz się więcej
Geneza Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
Podtytuł Pana Tadeusza
Pan Tadeusz - streszczenie
Bohaterowie Pana Tadeusza
Imioniska
Czas i miejsce akcji Pana Tadeusza
Narrator w Panu Tadeuszu
Nawiązania do tradycji w Panu Tadeuszu
Główne wątki w Panu Tadeuszu
Szlachta w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz jako epos
Tło historyczne w Panu Tadeuszu
Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny oraz jako ostatnie słowo Mickiewicza w sprawie idei niepodległościowych
Recepcje Pana Tadeusza
Artyzm Pana Tadeusza
Rola historii w Panu Tadeuszu
Szlacheckie obyczaje w Panu Tadeuszu
Obraz Soplicowa
Funkcja przymiotnika "ostatni" w Panu Tadeuszu
Komizm i humor w Panu Tadeuszu
Baśniowość Pana Tadeusza
Inwokacja i epilog Pana Tadeusza
Język Pana Tadeusza
Wyidealizowanie realności w utworze
Przyroda w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz - plan wydarzeń
Pan Tadeusz - cytaty
Bibliografia do „Pana Tadeusza”
Najważniejsze cytaty w „Panu Tadeuszu”
Czy „Pan Tadeusz” powinien znaleźć się w spisie lektur szkolnych? – rozprawka
Czy zgadzasz się z opinią Mickiewicza, że motywem przewodnim „Pana Tadeusza” jest piękno świata i uroda dawnej Polski? – rozprawka
Dlaczego warto przeczytać „Pana Tadeusza”?
Obraz kraju lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu”
Adam Mickiewicz – notatka szkolna
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Muzyka w „Panu Tadeuszu”
Humor w „Panu Tadeuszu”
Opis koncertu Jankiela w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Jankiela
Motyw karczmy w „Panu Tadeuszu”
Opis gry Wojskiego na rogu
Spór o zamek w „Panu Tadeuszu”
Epilog w „Panu Tadeuszu”
Polityka w „Panu Tadeuszu”
Obraz Rosjan w „Panu Tadeuszu”
Obraz Polaków w „Panu Tadeuszu”
„Pan Tadeusz” jako wyraz tęsknoty Mickiewicza za ojczyzną
Znaczenie „Pana Tadeusza” dawniej i dziś
Historia w „Panu Tadeuszu”
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Motyw spowiedzi w „Panu Tadeuszu”
Spowiedź księdza Robaka
Jacek Soplica – bohater pozytywny czy negatywny?
Losy Jacka Soplicy i jego działalność patriotyczna
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica jako bohater romantyczny
Charakterystyka postaci historycznych w „Panu Tadeuszu”
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Motyw zamku w „Panu Tadeuszu”
Motyw dworku szlacheckiego w „Panu Tadeuszu”
Wartości artystyczne „Pana Tadeusza”
Narracja „Pana Tadeusza”
Język „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako przykład epopei
Ponadczasowość „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” - arcydzieło czy kicz – rozprawka
Kompozycja „Pana Tadeusza”
Filmowe perypetie „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako utwór romantyczny
Motyw przyrody w „Panu Tadeuszu”
Poetycko-malarski obraz natury w „Panu Tadeuszu”
Dawne tradycje i obyczaje w „Panu Tadeuszu”
Motyw miłości w „Panu Tadeuszu”
Motyw szlachty w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka szlachty w „Panu Tadeuszu”
Inwokacja „Pana Tadeusza” – interpretacja
Opisy wschodów i zachodów słońca w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Maćka nad Maćkami i szlachty dobrzyńskiej
Podkomorzy – charakterystyka
Rejent – charakterystyka
Asesor – charakterystyka
Protazy – charakterystyka
Klucznik Gerwazy – charakterystyka postaci
Hrabia Horeszko – charakterystyka postaci
Telimena – charakterystyka postaci
Zosia – charakterystyka postaci
Tadeusz Soplica – charakterystyka postaci
Sędzia Soplica – charakterystyka postaci
Jacek Soplica (Ksiądz Robak) – charakterystyka postaci
Spór Asesora z Rejentem
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Literackie nawiązania do „Pana Tadeusza”
Wyjaśnienie tytułu „Pana Tadeusza”
Opis uczty w „Panu Tadeuszu”
Historia Domeyki i Doweyki
Streszczenie „Pana Tadeusza”