2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Pan Tadeusz

2l.pl / Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Księga I.
Gospodarstwo
1. Powrót Tadeusza Soplicy do rodzinnego domu.
2. Spotkanie nieznajomej dziewczyny w swoim pokoju.
3. Przywitanie Tadeusza przez Wojskiego.
4. Rozmowy młodego gościa ze stryjem i resztą domowników.
5. Wieczerza na zamku.
6. Spóźnienie Telimeny.
7. Nocny spoczynek bo obfitej uczcie.

Księga II.
Zamek
1. Polowanie na zająca.
2. Podziwianie zamku Horeszków przez Hrabiego.
3. Opowieść Gerwazego o ostatnim dziedzicu budowli.
4. Hrabia obserwuje z ukrycia gęsiarkę w ogrodzie.
5. Śniadanie we dworze.


Księga III.
Umizgi
1. Grzybobranie w litewskim lesie.
2. Znudzona Telimena w „Świątyni Dumania”.
3. Rozmowa Sędziego z Telimeną na temat ożenku Tadeusza.
4. Spacer Telimeny, Tadeusza i Hrabiego po lesie.
5. Bicie dzwonu wzywającego na obiad.
6. Powrót z grzybobrania.
7. Przyniesienie wiadomości przez Gajowego - niedźwiedź wyszedł z matecznika.

Księga IV.
Dyplomatyka i łowy
1. Polowanie na niedźwiedzia.
2. Rozmowa Robaka ze szlachtą w karczmie.
3. Zastrzelenie niedźwiedzia przez księdza i uratowanie życia Tadeuszowi i Hrabiemu.
4. Kłótnia Asesora z Rejentem o skórę zwierza.
5. Gra Wojskiego na bawolim rogu.
6. Koniec polowania: jedzenie bigosu, picie wódki.
7. Opowieść Wojskiego o sąsiadach Domeyce i Doweyce.
Księga V.
Kłótnia.
1. Plany Telimeny o uwiedzeniu Tadeusza
2. Powrót myśliwych z polowania.
3. Tadeusz zapoznany z Zosią.
4. Odpoczynek Telimeny w lesie.
5. Epizod z mrówkami.
6. Wieczerza w zamku.
7. Decyzja Podkomorzego o przyznaniu skóry niedźwiedzia Hrabiemu.
8. Nakręcenie zamkowych zegarów kurantowych przez Gerwazego.
9. Kłótnia i bójka na zamku.
10. Gerwazy namawia Hrabiego na zajazd Soplicy.

Księga VI.
Zaścianek
1. Pozew Sędziego przeciwko Hrabiemu.
2. Wyruszenie Protazego z misją doręczenia pisma.
3. Rozmowa Robaka z Sędzią w gabinecie - odradzanie pozwania Hrabiego i namowy na przygotowanie powstania.
4. Spotkanie Robaka i Protazego w pustym folwarku Hrabiego.
Księga VII.
Rada
1. Zaścianek Dobrzyński.
2. Narady szlachty Dobrzyńskiej w sprawie zajazdu.
3. Gerwazy namawia do odebrania Soplicy zamku.
4. Sprzeciw Maćka nad Maćkami.
5. Kłótnia szlachty: jedni za Soplicą, inni przeciw niemu.
6. Przyjazd Hrabiego do zaścianka.
7. Jankiel zaprasza wszystkich do karczmy.

Księga VIII.
Zajazd
1. Wieczór w Soplicowie: goście siedzą przed domem.
2. Pożegnalna rozmowa Robaka z Sędzią.
3. Uprzedzenie o zmowie szlachty, Gerwazego i Hrabiego przeciwko właścicielowi Soplicowa.
4. Informacja Tadeusza o wyzwaniu Hrabiego na pojedynek.
5. Wyznanie uczuć stryjowi o zakochaniu w Zosi.
6. Złość Telimeny na odrzucającego jej miłość Tadeusza.
7. Ucieczka młodzieńca z myślami samobójczymi nad staw.
8. Tadeusz pojmany przez Hrabiego.
9. Kolejni zakładnicy: Soplica z gośćmi w areszcie domowym pod strażą.
10. Przybycie Gerwazego ze szlachtą Dobrzyńską.
11. Szlachta biesiaduje na dziedzińcu zamkowym.

Księga X.
Bitwa
1. Przybycie Moskali do Soplicowa.
2. Uwięzienie całej szlachty i Hrabiego.
3. Oswobodzenie Soplicy i jego gości przez przyjaciół.
4. Soplica chce wykupić szlachtę od Moskali.
5. Przyjazd księdza Robaka.
6. Zaproszenie Moskali na śniadanie i podstępne upicie ich.
7. Tadeusz staje w obronie Telimeny i strzela do Płuty.
8. Szlachta Dobrzyńska i Hrabia uwalniają się spod straży.
9. Bitwa z Moskalami.
10. Robak ratuje życie Gerwazemu i sam zostaje ranny.
11. Szlachta pokonuje Moskali.

Księga X.
Emigracja. Jacek
1. Burza nad Soplicowem.
2. Podkomorzy z sędzią i szlachtą obraduje, jak uchronić ludzi przed zemstą Moskali.
3. Zaręczyny Zosi z Tadeuszem, błogosławieństwo Robaka.
4. Przymusowy wyjazd Tadeusza i szlachty do Księstwa.
5. Spowiedź Robaka przed Gerwazym w obecności Sędziego.
6. Śmierć księdza Robaka, czyli Jacka Soplicy.

Księga XI.
Rok 1812
1. Wiosną na Litwę przybywa Napoleon z polskim wojskiem.
2. Zatrzymanie się generałów w Soplicowie.
3. Uroczysta msza w kaplicy.
4. Publiczna rehabilitacja i pośmiertne odznaczenie Jacka Soplicy Krzyżem Legii Honorowej.
5. Uczta zaręczynowa trzech par na zamku.

Księga XII.
Kochajmy się
1. Rozsadzenie przez Wojskiego gości przy stole na zamku.
2. Zachwyt i podziwianie „wielkiego serwisu”.
3. Podanie polskiego obiadu.
4. Poznanie Gerwazego przez generała Dąbrowskiego.
5. „Uszlachcenie” i wyswobodzenie chłopów pańszczyźnianych przez Tadeusza i Zosię.
6. Piękny koncert Jankiela
7. Wspólny polonez gości.  Dowiedz się więcej
Geneza Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
Podtytuł Pana Tadeusza
Pan Tadeusz - streszczenie
Bohaterowie Pana Tadeusza
Imioniska
Czas i miejsce akcji Pana Tadeusza
Narrator w Panu Tadeuszu
Nawiązania do tradycji w Panu Tadeuszu
Główne wątki w Panu Tadeuszu
Szlachta w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz jako epos
Tło historyczne w Panu Tadeuszu
Jacek Soplica – ksiądz Robak jako bohater romantyczny oraz jako ostatnie słowo Mickiewicza w sprawie idei niepodległościowych
Recepcje Pana Tadeusza
Artyzm Pana Tadeusza
Rola historii w Panu Tadeuszu
Szlacheckie obyczaje w Panu Tadeuszu
Obraz Soplicowa
Funkcja przymiotnika "ostatni" w Panu Tadeuszu
Komizm i humor w Panu Tadeuszu
Baśniowość Pana Tadeusza
Inwokacja i epilog Pana Tadeusza
Język Pana Tadeusza
Wyidealizowanie realności w utworze
Przyroda w Panu Tadeuszu
Pan Tadeusz - plan wydarzeń
Pan Tadeusz - cytaty
Bibliografia do „Pana Tadeusza”
Najważniejsze cytaty w „Panu Tadeuszu”
Czy „Pan Tadeusz” powinien znaleźć się w spisie lektur szkolnych? – rozprawka
Czy zgadzasz się z opinią Mickiewicza, że motywem przewodnim „Pana Tadeusza” jest piękno świata i uroda dawnej Polski? – rozprawka
Dlaczego warto przeczytać „Pana Tadeusza”?
Obraz kraju lat dziecinnych w „Panu Tadeuszu”
Adam Mickiewicz – notatka szkolna
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Muzyka w „Panu Tadeuszu”
Humor w „Panu Tadeuszu”
Opis koncertu Jankiela w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Jankiela
Motyw karczmy w „Panu Tadeuszu”
Opis gry Wojskiego na rogu
Spór o zamek w „Panu Tadeuszu”
Epilog w „Panu Tadeuszu”
Polityka w „Panu Tadeuszu”
Obraz Rosjan w „Panu Tadeuszu”
Obraz Polaków w „Panu Tadeuszu”
„Pan Tadeusz” jako wyraz tęsknoty Mickiewicza za ojczyzną
Znaczenie „Pana Tadeusza” dawniej i dziś
Historia w „Panu Tadeuszu”
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Motyw spowiedzi w „Panu Tadeuszu”
Spowiedź księdza Robaka
Jacek Soplica – bohater pozytywny czy negatywny?
Losy Jacka Soplicy i jego działalność patriotyczna
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica jako bohater romantyczny
Charakterystyka postaci historycznych w „Panu Tadeuszu”
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Motyw zamku w „Panu Tadeuszu”
Motyw dworku szlacheckiego w „Panu Tadeuszu”
Wartości artystyczne „Pana Tadeusza”
Narracja „Pana Tadeusza”
Język „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako przykład epopei
Ponadczasowość „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” - arcydzieło czy kicz – rozprawka
Kompozycja „Pana Tadeusza”
Filmowe perypetie „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako utwór romantyczny
Motyw przyrody w „Panu Tadeuszu”
Poetycko-malarski obraz natury w „Panu Tadeuszu”
Dawne tradycje i obyczaje w „Panu Tadeuszu”
Motyw miłości w „Panu Tadeuszu”
Motyw szlachty w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka szlachty w „Panu Tadeuszu”
Inwokacja „Pana Tadeusza” – interpretacja
Opisy wschodów i zachodów słońca w „Panu Tadeuszu”
Charakterystyka Maćka nad Maćkami i szlachty dobrzyńskiej
Podkomorzy – charakterystyka
Rejent – charakterystyka
Asesor – charakterystyka
Protazy – charakterystyka
Klucznik Gerwazy – charakterystyka postaci
Hrabia Horeszko – charakterystyka postaci
Telimena – charakterystyka postaci
Zosia – charakterystyka postaci
Tadeusz Soplica – charakterystyka postaci
Sędzia Soplica – charakterystyka postaci
Jacek Soplica (Ksiądz Robak) – charakterystyka postaci
Spór Asesora z Rejentem
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Literackie nawiązania do „Pana Tadeusza”
Wyjaśnienie tytułu „Pana Tadeusza”
Opis uczty w „Panu Tadeuszu”
Historia Domeyki i Doweyki
Streszczenie „Pana Tadeusza”