2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / Kompozycja „Kamieni na szaniec”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Kamienie na szaniec” rozpoczyna Kamiński od zwrócenia się do czytelników: „Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach, o niezapomnianych czasach 1939 – 1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ”. Zapowiada tym samym główne tematy utworu – los młodych ludzi, lata wojny, bohaterstwo walczących harcerzy.


Po tym wstępie następuje kolejnych siedem rozdziałów, z których każdy opowiada o innym okresie z życia młodych bohaterów. Pierwszy rozdział – „Słoneczne dni” rozgrywa się jeszcze przed wybuchem wojny. Kamiński ukazuje w nim charakterystykę młodych wspominając o ich rodzinach i szkole. Rozdział kończy wakacyjna wyprawa uczniów w Beskid Śląski. Kolejny rozdział „W burzy i we mgle” toczy się już po wrześniu 1939 roku. Wspomina o nawiązaniu współpracy harcerzy z PLAN-em oraz poszukiwaniu swego miejsca i zajęcia w okupowanej Warszawie. Trzeci rozdział „W służbie Małego Sabotażu” zgodnie z nazwą opisuje kolejne akcje skierowane przeciw Niemcom w stolicy zorganizowane w ramach uczestnictwa w organizacji Wawer.

Rozdział „Dywersja” dotyczy okresu rozpoczęcia działalności dywersyjnej przez Alka, Rudego i Zośkę. Najważniejszym rozdziałem, jest część „Pod Arsenałem” ukazujący aresztowanie Rudego oraz akcję jego odbicia. Dalsze dzieje Zośki aż do momentu jego śmierci odnajdziemy w dwóch ostatnich rozdziałach – „Celestynów” oraz „Wielka gra”.
Utwór kończą „Uwagi”, w których Kamiński tłumaczy czym były wspomniane w tekście organizacje i kim byli bohaterowie powieści. Na zakończenie autor, stosując szczególną klamrę, pisze: „Walka trwa. Trzeba przerwać tę opowieść. Opowieść o wspaniałych ideałach BRATERSTWA i SŁUŻBY, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i PIĘKNIE ŻYĆ”.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie