2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / „Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść „Kamienie na szaniec” w zdecydowany sposób wpłynęły na polską pamięć i świadomość historyczną z lat 1939-1944. Z jednej strony stały się pochwalną pieśnią upamiętniającą bohaterskie, a nawet heroiczne czyny Polaków, z drugiej stanowiły testament młodego pokolenia, którego wielu przedstawicieli oddało życie za ojczyznę.


Jak wynika z opowiadania Kamińskiego bohaterstwo Polaków nie wzięło się z niczego. Stworzone zostało dzięki wielu czynnikom. Istotna była tradycja narodowa, która wykształciła się przede wszystkim w epoce romantyzmu, a także polska literatura kreująca patriotyczne wzorce (świadczy o tym powtórzony przez Rudego wiersz Juliusza Słowackiego „Testament mój”). Na postawę młodych wpływała również historia – ważne były powstania narodowe (młodzi podczas jednego z biwaków wspominają powstanie styczniowe z 1863 roku), a także tradycja legionowa i postać Marszałka Piłsudskiego (jego portret zawsze wisiał u Rudego). Mimo młodego wieku bohaterów potrafili oni zachować się dojrzale i sprzeciwić się hitlerowskiej okupacji – początkowo w akcjach „małego sabotażu”, a następnie w działaniach dywersyjnych.

Na ich godną naśladowania postawę wpłynęło szczególne wychowanie w domach, w których panowała harmonia i szacunek dla innych. Nie do przecenienia jest rola szkoły, która miała zachęcać młodych do samokształcenia, a także działalność drużyn harcerskich. To właśnie tam młodzi chłopcy uczyli się koleżeństwa, solidarności, odpowiedzialności za innych, wytrwałości. To właśnie dzięki tym cechom mogli stanąć do walki i skutecznie przeciwstawiać się Niemcom. Dzięki wysokim morale zasłużyli na miano prawdziwych polskich bohaterów, kontynuatorów najlepszych narodowych wzorców.
Także z powyższych powodów Janusz Tazbir określił powieść Kamińskiego jednym z kamieni milowych polskiej świadomości narodowej obok takich utworów, jak „Mazurek Dąbrowskiego”, „Pan Tadeusz” Mickiewicza czy „Trylogia” Sienkiewicza. Profesor zaliczył ją także do dwunastu utworów, które ukazywały umysłowość i postawę wielu pokoleń Polaków lub wywarły szczególny wpływ na los państwa polskiego i dążenie do niepodległości.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie