2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / „Kamienie na szaniec” jako dokument

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Mimo że głównym celem, jaki przyświecał Kamińskiemu podczas pisania „Kamieni na szaniec” była chęć upamiętnienia i uczczenia postaci i walki młodych harcerzy, materiał fabularny oparł na faktach. Sam tłumaczy, że nie chciał stworzyć systematycznej historii działalności dywersyjnych grup i Kedywu, że nie przyświecała mu skrupulatność archiwisty, dlatego brakuje w książce wielu szczegółów i opisu akcji podejmowanych przez młodych bohaterów.


Chociaż autor skupił się na charakterystyce i działaniach Alka, Rudego i Zośki możemy jego utwór uznać za powieść dokumentalną, do literatury faktu. Jego utwór jest silnie związany z autentycznymi wydarzeniami i postaciami biorącymi udział w walce z okupantem po wybuchu wojny. Kamiński przywołuje autentyczne organizacje, takie jak drużyny harcerskie, PLAN, Kedyw czy Szare Szeregi. Sam brał udział w działalności tych organów, dlatego znał ich strukturę i sposób działania. W pierwszych wydaniach „Kamieni na szaniec” nie podawał jeszcze autentycznych nazw niektórych organizacji, czy prawdziwych imion (przezwisk) młodych uczestników walk, stało się to możliwe dopiero po wojnie.

Kamiński osobiście znał Aleksego Dawidowskiego, Jana Bytnara i Tadeusza Zawadzkiego i to na tych autentycznych postaciach wzorował losy swych bohaterów. Odwoływał się do rozmów przeprowadzonych z młodymi bojownikami o Polskę oraz oparł się na wspomnieniach Zawadzkiego o Rudym: „Kamieniach przez Boga rzucanych na szaniec”.
Dzięki narysowaniu tła autentycznej ówczesnej stolicy, czytelnicy mogą poznać rzeczywiste życie w okupowanej Warszawie, codzienność cywilów, ale głównie starania patriotycznej młodzieży o uczestnictwo w sprzeciwie skierowanym przeciw Niemcom. Powieść napisana jest przystępnym językiem, a poszczególne wydarzenia często pokazane są wieloaspektowo, z różnych stron. Oprócz konkretnych opisów akcji autor przekracza jednak rolę dokumentalisty ilustrując stany psychiczne i uczucia młodych dywersantów. Komentuje ich przeżycia, przytacza dialogi, w których nie uczestniczył osobiście. Starał się odtworzyć pełnie panującego wówczas klimatu, atmosferę tamtych dni. Dzięki temu historia przekazana zostaje w czytelny i atrakcyjny dla czytelnika.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie