2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w momencie wybuchu wojny w 1939 roku mieli po około osiemnaście lat. Właśnie zdali maturę i mieli decydować o swej przyszłości. Wojna zniweczyła te plany i postawiła młodych ludzi w zupełnie nowej sytuacji. Dzięki patriotycznemu i etycznemu wychowaniu, a także uczestnictwu w ruchu harcerskim nie zawahali się i wspólnie stawili się by walczyć z okupantem. Z młodych, przepojonych pięknymi ideami ludzi musieli zmienić się w twardych, odważnych i nieustępliwych mężczyzn. Kamiński opowiada więc, jak z młodości wchodzi się w wiek męski, który nie cechuje jedynie męstwo i odwaga, ale także pogłębiona wrażliwość moralna.


Pierwsze zadania polegały na wykonywaniu akcji „małego sabotażu”. Dzięki sprawności zyskanej m.in. na szkolnych wycieczkach i obozach byli dobrze przygotowani fizycznie do wykonywania powierzonych zadań. Znali się, dzięki czemu organizacja akcji opierała się na zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności. Uczyli się nowych sprawności, pomagali także rodzinom podejmując prace dorywcze, nie zapominali także o samokształceniu. Dzięki wykonywaniu coraz trudniejszych zadań dojrzewali do podjęcia walki z bronią w ręku. Początkowo zajmowali się na przykład wybijaniem szyb w zakładach fotograficznych wystawiających w swych witrynach zdjęcia Niemców mundurach, malowaniem znaku polski walczącej, zrywaniem hitlerowskich flag z budynków i wieszaniem polskich flag w święta narodowe. Działania te dokuczały hitlerowcom, a mieszkańcom stolicy pokazywały, że istnieją siły, które nie zgadzają się na obecność ciemiężycieli, mieli nadzieję, że sytuacja ta wkrótce się zmieni. Także chłopcy głęboko wierzyli, że Polska się odrodzi i będzie krajem ludzi uczciwych i sprawiedliwych. Dzięki wspólnym dyskusjom i ciągłej edukacji przygotowywali się do ról, jakie chcieli pełnić w wolnej Polsce. Intensywnie uczestniczyli w szkoleniach teoretycznych i praktycznych, przygotowujących ich do przedsięwzięć zbrojnych skierowanych przeciw wrogowi (np. szkolenie całego hufca w lasach we wrześniu 1942 roku).

Młodzi, w tym Alek, Rudy i Zośka, dojrzewali zarówno fizycznie – dzięki licznym ćwiczeniom sprawnościowym – jak i mentalnie, biorąc odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a także zdrowie i życie kolegów. Zdobywali takie umiejętności, jak skupienie, cierpliwość, wytrwałość, cechujące dorosłych ludzi.
Największą szkołą ich życia stało się uczestnictwo w akcjach zbrojnych. Po pracy w „małym sabotażu” przystąpili do czynnej walki przy użyciu różnego rodzaju broni. Wśród wielu akcji były zarówno udane, które nie przynosiły większych strat, jak i takie, w których ginęli młodzi ludzie. Między innymi wysadzili pociąg ze sprzętem wojennym jadący na front wschodni, rozbrajali niemieckich żołnierzy, odbijali kolegów z rąk gestapo, uwalniali więźniów z transportów, atakowali posterunki niemieckiej żandarmerii. Podczas akcji musieli strzelać do ludzi i niejednokrotnie ich zabijać, co było największym wyzwaniem dla ich odporności psychicznej. Narażając własne życie, świadczyli o dojrzałym patriotyzmie.
Niestety, główni bohaterowie „Kamieni na szaniec” nie mogli sprawdzić się jako dojrzali obywatele wolnej Polski. Wszyscy trzej zginęli w służbie dla ojczyzny. Zginęli „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie