2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / Aleksander Kamiński – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Aleksander Kamiński (pseudonimy: Kamyk, Bambaju, Juliusz Górecki, Dąbrowski, Fabrykant, Hubert) urodził się w 1903 roku w Warszawie, zaś zmarł w 1978 roku w tymże mieście. Dzieciństwo spędził na Ukrainie. Jego matka była prostą kobietą spod Łęczycy, zaś ojciec farmaceutą z Poznania. Kamiński studiował historię i archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę ukończył w 1928 roku już jako znany działacz Związku Harcerstwa Polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej aktywnie uczestniczył w ruchu oporu, był między innymi jednym z organizatorów Szarych Szeregów. Stał także na czele Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Podczas wojny zajmował się także publicystyką, był redaktorem „Biuletynu Informacyjnego” – najpopularniejszego pisma okupacyjnego. Pełnił obowiązki szefa Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.


Po wojnie nadal angażował się w działalność ruchu harcerskiego. Był wybitnym pedagogiem co przejawiało się w pracy z młodzieżą oraz pracy naukowej na Uniwersytecie Łódzkim (osiągnął tytuł profesora). W karierze często stawała mu na drodze akowska przeszłość. Kamiński był także autorem wielu powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Propagował w nich wartości, które przyświecały ruchowi harcerskiemu – patriotyzm, koleżeństwo, współpraca dla dobra ojczyzny.

Najważniejsza twórczość:
• „Antek Cwaniak” (1932),
• „Książka wodza zuchów” (1933),
• „Andrzej Małkowski” (1934),
• „Krąg rady” (1935),
• „Kamienie na szaniec” (1944, pod pseudonimem Juliusz Górecki),
• „Narodziny dzielności” (1947),
• „Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich” (1957).  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie