2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kamienie na szaniec

2l.pl / Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa (PLAN) - tajna organizacja, która powstała już w X 1939 roku w Warszawie dzięki inicjatywie dawnych członków Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej oraz harcerzy z 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Jednym z członków PLAN był Tadeusz Zawadzki, pseudonim „Zośka”. Na początku organizacja wydawała i kolportowała pisma w konspiracji („Biuletyn Polski”, „Polska Ludowa”), a także przeprowadzała akcje propagandowe w stolicy. Część z członków organizacji przeszła do Służby Zwycięstwu Polski (SZP). Masowe aresztowania wśród członków PLAN i ich rodzin przeprowadzone w styczniu 1940 doprowadziły do rozbicia organizacji. Odrodziła się jednak we wrześniu tegoż roku i współtworzyła struktury Podziemnego Państwa Polskiego.


Drużyna Harcerska „Buki” - nieoficjalna nazwa 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Ich działalność polegała na samokształceniu, kształtowaniu charakteru i osobowości, nabywaniu kolejnych umiejętności i sprawności.

Akcje „małego sabotażu” – szczególny rodzaj akcji konspiracyjnych przeprowadzanych w czasie II wojny światowej pod niemiecką okupacją. Często uczestniczyli w nim młodzi ludzie, którzy malowali antyhitlerowskie hasła na murach lub hasła propolskie, ośmieszali hitlerowskie zarządzenia czy dezorganizowali propagandowe akcje okupanta. Za zadanie miały przekonać ludność cywilną, że ruch oporu działa, a zwycięstwo nad wrogiem jest możliwe. Pojęcia „mały sabotaż” (choć nie do końca w późniejszym znaczeniu) użył po raz pierwszy Aleksander Kamiński, zamieszczając w listopadzie 1940 roku w „Biuletynie Informacyjnym” artykuł pod takim tytułem.

Polskie Państwo Podziemne - tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi RP na uchodźstwie. Kształtowały się w latach 1939-1940. Tworzyły je Związek Walki Zbrojnej, w lutym 1942 przekształcony w Armię Krajową, tajna administracja kierowana przez Delegata Rządu RP na Kraj oraz porozumienie partii politycznych (od stycznia 1944 pod nazwą Rada Jedności Narodowej).
Organizacja „Wawer” - konspiracyjna organizacja młodzieżowa, założona przez Aleksandra Kamińskiego na początku 1940 w Warszawie, podporządkowana Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej. Prowadziła propagandę antyhitlerowską oraz zwalczała niemiecką propagandę w celu podtrzymania na duchu Warszawiaków. W 1941 połączyła się z konspiracyjną organizacją młodzieżową „Palmiry” o podobnym profilu zadań.

PET - nieliczna warszawska organizacja młodzieży szkolnej o nazwie zapożyczonej od organizacji młodzieżowej sprzed I wojny światowej – Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość”. Jeje celem było samokształcenie w ramach tajnego nauczania.
Szare Szeregi - kryptonim działającego w konspiracji od września 1939 do stycznia 1945 Związku Harcerstwa Polskiego. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.

Kedyw - powołane 22 stycznia 1943 roku Kierownictwo Dywersji Armii Krajowej. Pion Armii Krajowej przeznaczony do prowadzenia akcji bojowych i dywersyjnych.  Dowiedz się więcej
Bibliografia „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” – najważniejsze cytaty
„Kamienie na szaniec” jako powieść o braterstwie i służbie
Motyw Warszawy w „Kamieniach na szaniec”
Motyw patriotyzmu w „Kamieniach na szaniec”
Dlaczego Alek, Rudy i Zośka potrafili „pięknie żyć i pięknie umierać” – rozprawka
Moralność i etyka w „Kamieniach na szaniec”
Tragizm pokolenia Alka, Zośki i Rudego
Rzeczywistość okupowanej Warszawy na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Sposoby i cele walki z okupantem na przykładzie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Miejsce akcji w „Kamieniach na szaniec”
Czas akcji w „Kamieniach na szaniec”
Kompozycja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako opowieść o bohaterstwie Polaków
„Kamienie na szaniec” – przynależność gatunkowa
Narracja „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” jako powieść uniwersalna
„Kamienie na szaniec” jako dokument
Portret hitlerowskich oprawców w „Kamieniach na szaniec”
Motyw dojrzewania w „Kamieniach na szaniec”
Motyw przyjaźni w „Kamieniach na szaniec”
Motyw szkoły w „Kamieniach na szaniec”
Motyw rodziny w „Kamieniach na szaniec”
Zośka – Tadeusz Zawadzki – charakterystyka
Rudy – Jan Bytnar – charakterystyka
Alek – Aleksy Dawidowski – charakterystyka
Charakterystyka harcerzy w „Kamieniach na szaniec”
Problematyka „Kamieni na szaniec”
Udział warszawskich harcerzy w II wojnie światowej
„Kamienie na szaniec” – interpretacja tytułu
Geneza „Kamieni na szaniec”
Aleksander Kamiński – notatka szkolna
Plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Akcja w Celestynowie – streszczenie
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Akcje „małego sabotażu” – streszczenie
Organizacje podziemne w „Kamieniach na szaniec”
Kamienie na szaniec streszczenie