2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Mitologia

2l.pl / Podział mitów

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Mity wyjaśniały starożytnym na jakich zasadach opiera się świat, skąd wziął się człowiek, jak powstał kosmos. Wyjaśniały rzeczy, których nie można było wyjaśnić w sposób racjonalny. Mitologia ukazywała cały panteon bogów, opowiadały także o losach słynnych herosów – antycznych bohaterów. Zawierały także wzorce i archetypy zachowań, które utrwalone w kulturze przetrwały do dnia dzisiejszego.

Przede wszystkim mity dzielimy na:
• teogoniczne – opowiadały o pochodzeniu bogów, przede wszystkim o ich narodzinach (np. narodziny Afrodyty z morskiej piany czy Ateny, która wyskoczyła z głowy Zeusa; wyjaśniały także boską naturę, przykładem może być „Teogonia” Hezjoda.


• kosmogoniczne - mówią o pochodzeniu świata, przede wszystkim o jego powstaniu, a także o powstaniu poszczególnych pasm górskich czy mórz, zjawiskach atmosferycznych, przemienności pór roku (mit o Demeter i Korze) itp.

• antropogeniczne – przedstawiają pochodzenie człowieka i kształtowanie się jego historii; należą do nich m.in. mit o stworzeniu człowieka przez Prometeusza, a także mit o czterech wiekach ludzkości.

• genealogiczne – mówiące o historiach znamienitych rodów i wielkich rodzin; przede wszystkim opiewają czyny bohaterów, ukazując specyficzną obyczajowość, panujące zasady moralne czy też motywy ludzkich działań.

Wśród innych mitów możemy wyróżnić:
• eschatologiczne – opowiadające o przeznaczeniu człowieka i świata, a także o kwestiach śmierci i życia pozagrobowego.
• soteriologiczne – poruszające kwestie zbawienia człowieka.
• kalendarzowe – tłumaczące podział roku.
• ajtiologiczne – mówiące o powstaniu tradycji, zwyczajów, instytucji społecznych, kultów religijnych.  Dowiedz się więcej
Mitologia – bibliografia
Główne postaci mitologiczne
Rzymscy bogowie (panteon)
Miejsca mitologiczne
Frazeologia związana z mitami
Podział mitów
Archetyp, topos, motyw – definicja
Mitologia rzymska
Mitologia grecka - wprowadzenie
Ponadczasowość mitów greckich
Uniwersalizm mitów greckich
Eros i Psyche - streszczenie
Zeus (Dzeus) – opis boga
Historia założenia Rzymu
Wędrówka Eneasza
Muzy i ich atrybuty
Opis greckiego królestwa podziemi
Mit o Dionizosie – streszczenie
Konflikt o złote jabłko – streszczenie
Wędrówka Odyseusza – plan wydarzeń
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – plan wydarzeń
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Wyprawa Jazona po złote runo (Wyprawa Argonautów) – streszczenie
Mit o Tezeuszu – streszczenie
Mit o Heraklesie (12 prac Heraklesa) – streszczenie
Mit o Narcyzie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit rodu Labdakidów – streszczenie
Greccy bogowie (panteon)
Funkcje i znaczenie mitów
Cztery wieki ludzkości
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mit – charakterystyka