2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Mitologia

2l.pl / Ponadczasowość mitów greckich

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dlaczego możemy mówić o mitach, że są uniwersalne?
Jednym z argumentów przemawiających za tą tezą jest fakt, że mimo że mity zostały spisane w starożytności są do dziś czytelne w kręgu kultury europejskiej i wciąż określone toposy pojawiają się w naszej kulturze. Przez wiele wieków mitologiczne postaci (Prometeusz, Syzyf, Tezeusz) i motywy inspirowały twórców sztuki i literatury, weszły na trwałe do świadomości odbiorców, stanowiąc kanon uniwersalnych symboli.

Na co dzień odwołujemy się do wartości i problemów, które poruszały mity. Mimo iż mówiły o życiu bogów, ludzi i herosów przekazywały uniwersalne dla całej ludzkości doświadczenia, a także postawy i zachowania. Chociaż ówcześnie związane były z wierzeniami religijnymi, dziś traktuje je się jako uniwersalne zapisy o otaczającej ludzi starożytnych rzeczywistości i interpretacji określonych zjawisk. Mity opowiadały także o ludzkich słabościach i namiętnościach, które nieobce są współczesnym.


Dzięki mitologii możemy także poznać sposób myślenia ówczesnych mieszkańców antycznego świata, przede wszystkim Greków i Rzymian. Stworzyła także kanon takich wartości, jak piękno, szlachetność, dobro, ale i zawiść czy chęć zemsty i żądza władzy. Do dziś zawiera mnóstwo prawd i uogólnień, które wyznawane są na całym świecie.  Dowiedz się więcej
Mitologia – bibliografia
Główne postaci mitologiczne
Rzymscy bogowie (panteon)
Miejsca mitologiczne
Frazeologia związana z mitami
Podział mitów
Archetyp, topos, motyw – definicja
Mitologia rzymska
Mitologia grecka - wprowadzenie
Ponadczasowość mitów greckich
Uniwersalizm mitów greckich
Eros i Psyche - streszczenie
Zeus (Dzeus) – opis boga
Historia założenia Rzymu
Wędrówka Eneasza
Muzy i ich atrybuty
Opis greckiego królestwa podziemi
Mit o Dionizosie – streszczenie
Konflikt o złote jabłko – streszczenie
Wędrówka Odyseusza – plan wydarzeń
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – plan wydarzeń
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Wyprawa Jazona po złote runo (Wyprawa Argonautów) – streszczenie
Mit o Tezeuszu – streszczenie
Mit o Heraklesie (12 prac Heraklesa) – streszczenie
Mit o Narcyzie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit rodu Labdakidów – streszczenie
Greccy bogowie (panteon)
Funkcje i znaczenie mitów
Cztery wieki ludzkości
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mit – charakterystyka