2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Mitologia

2l.pl / Uniwersalizm mitów greckich

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Mity powstawały w czasach starożytnych w obrębie określonych kultur (m. in. Grecja, Rzym). Pierwotnie istniały w przekazach ustnych i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przede wszystkim miały na celu wyjaśniać świat – jego pochodzenie, zachodzące zjawiska, ale także zawierały podstawowe zasady i prawdy moralne, pokazywały jak zyć, jakie wartości należy cenić i kultywować.

Elementy mitów zapożyczane były nieraz z sąsiednich kultur, dlatego między innymi mitologia rzymska tak wiele czerpie z pierwotnej mitologii greckiej. Stanowiły one zbiór wierzeń, podań, legend wytworzonych w świecie antycznym. Za sprawą literatury (na przykład „Iliady” i „Odysei” Homera weszły do kultury. Motywy mitologiczne odzwierciedlano w sztuce, najwybitniejsze osiągnięcia antycznej architektury to głównie świątynie poświęcone mitologicznym bóstwom.


Kultura europejska wyrosła na gruncie kultury antycznej Grecji i Rzymu, dlatego archetypy, motywy, watki zaczerpnięte z mitologii przeniknęły całą późniejszą literaturę i sztukę, stały się kanonem i niedościgłym wzorcem. Dzięki rozpowszechnieniu się europejskiej kultury na cały świat mitologia stała się uniwersalną skarbnicą motywów, czytelnych do dziś. Także współcześnie wielu artystów odwołuje się do mitologicznych historii, dlatego wciąż są żywe w otaczającej nas kulturze.  Dowiedz się więcej
Mitologia – bibliografia
Główne postaci mitologiczne
Rzymscy bogowie (panteon)
Miejsca mitologiczne
Frazeologia związana z mitami
Podział mitów
Archetyp, topos, motyw – definicja
Mitologia rzymska
Mitologia grecka - wprowadzenie
Ponadczasowość mitów greckich
Uniwersalizm mitów greckich
Eros i Psyche - streszczenie
Zeus (Dzeus) – opis boga
Historia założenia Rzymu
Wędrówka Eneasza
Muzy i ich atrybuty
Opis greckiego królestwa podziemi
Mit o Dionizosie – streszczenie
Konflikt o złote jabłko – streszczenie
Wędrówka Odyseusza – plan wydarzeń
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – plan wydarzeń
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Wyprawa Jazona po złote runo (Wyprawa Argonautów) – streszczenie
Mit o Tezeuszu – streszczenie
Mit o Heraklesie (12 prac Heraklesa) – streszczenie
Mit o Narcyzie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit rodu Labdakidów – streszczenie
Greccy bogowie (panteon)
Funkcje i znaczenie mitów
Cztery wieki ludzkości
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mit – charakterystyka