2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Mitologia

2l.pl / Mit – charakterystyka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Mit to opowieść dotycząca określonej społeczności i wytworzona w jej obrębie (np. Egipcjan, Słowian, Greków czy Rzymian). Słowo „mit” pochodzi od greckiego określenia mythos, czyli opowiadanie, legenda, podanie. Oznacza historię opowiadaną od pokoleń, która zawiera zarówno element prawdy historycznej, jak i pierwiastki fantastyczne. Odwołuję się głównie do przeżyć, emocji, wyobrażeń, przesądów nie zaś do racjonalnej wiedzy.

Mity powstały jako odpowiedź na podstawowe pytania, jaki od wieków zadawał człowiek: jak powstał świat?, skąd wziął się człowiek?, po co człowiek żyje? Ich bohaterami są najczęściej bogowie i herosi. Wyjaśniają także podstawowe prawa natury, takie jak na przykład zmiana pór roku czy powstanie określonych miejsc na ziemi (mórz, pasm górskich, wulkanów itp.). Odpowiedzi na te zagadki sprawiły, że ludzie zaczęli snuć opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie – tak powstał mit.


Mity miały za zadanie wyjaśniać trudny do pojęcia świat i pomóc przełamywać lęk przed nim. Wiązały się także ściśle z wierzeniami religijnymi, określając jaki stosunek ludzie powinni mieć do bogów. Oprócz tego wyznaczały moralny kanon zachowania, mówiły jak żyć i postępować. Służyły temu przykładowe opowieści o czynach bogów i bohaterów.

Początkowo mity istniały jedynie w formie ustnej i były przekazywane przez rodziców i dziadków swym potomkom. Mity opowiadali także poeci – ich język był kunsztowny i barwny. Z czasem zostały spisane i do dziś stanowią bezcenne źródło informacji o świadomości i wierzeniach dawnych plemion, ludów i cywilizacji. Mity stały się skarbcem i źródłem wielu archetypów, toposów i motywów, które na stałe zakorzeniły się w kulturze europejskiej oraz kulturze innych kontynentów.  Dowiedz się więcej
Mitologia – bibliografia
Główne postaci mitologiczne
Rzymscy bogowie (panteon)
Miejsca mitologiczne
Frazeologia związana z mitami
Podział mitów
Archetyp, topos, motyw – definicja
Mitologia rzymska
Mitologia grecka - wprowadzenie
Ponadczasowość mitów greckich
Uniwersalizm mitów greckich
Eros i Psyche - streszczenie
Zeus (Dzeus) – opis boga
Historia założenia Rzymu
Wędrówka Eneasza
Muzy i ich atrybuty
Opis greckiego królestwa podziemi
Mit o Dionizosie – streszczenie
Konflikt o złote jabłko – streszczenie
Wędrówka Odyseusza – plan wydarzeń
Powrót Odyseusza do Itaki – streszczenie
Historia wojny trojańskiej – plan wydarzeń
Historia wojny trojańskiej – streszczenie
Wyprawa Jazona po złote runo (Wyprawa Argonautów) – streszczenie
Mit o Tezeuszu – streszczenie
Mit o Heraklesie (12 prac Heraklesa) – streszczenie
Mit o Narcyzie – streszczenie
Mit o Orfeuszu i Eurydyce – streszczenie
Mit o Syzyfie – streszczenie
Mit o Dedalu i Ikarze – streszczenie
Mit o Demeter i Korze – streszczenie
Mit o Prometeuszu – streszczenie
Mit rodu Labdakidów – streszczenie
Greccy bogowie (panteon)
Funkcje i znaczenie mitów
Cztery wieki ludzkości
Mit o narodzeniu świata i bogów – streszczenie
Mit – charakterystyka