2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Makbet

2l.pl / Uniwersalne przesłanie „Makbeta”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tragedia Williama Szekspira „Makbet” pomimo że pochodzi z początku XVII wieku / pierwsze wystawienie 1603 rok / jest utworem ponadczasowym. Mówi ona o uniwersalnych zasadach, którym podlega człowiek. Są to, przede wszystkim zasady obowiązujące w społeczności, w której żyje człowiek. Łatwo sobie wyobrazić, co stałoby się z państwem, gdyby każdy kolejny władca zdobywał tron takim sposobem, jakim zrobił to Makbet. Takiemu państwu groziłaby anarchia i bezprawie. Nic więc dziwnego, że społeczeństwo zawsze będzie broniło praw, które gwarantują mu stabilność.

Wejście jednostki w konflikt z ogólnie obowiązującymi zasadami nie może zakończyć się sukcesem i zawsze prowadzi do osobistej klęski. Zajmowanie najwyższego stanowiska w państwie umożliwia wprawdzie utrzymywanie wbrew wszystkiemu siłą swojej władzy ale jest to sytuacja wymuszona, która w każdej chwili może załamać się. Czyny naruszające zasady moralne zawsze odbierane są źle przez ogól, który stoi na straży swoich praw.


Konflikt sumienia polegający na tym, że człowiek ma świadomość naruszenia obowiązujących zasad i strach przed konsekwencjami, są dla niego ogromnym obciążeniem psychicznym. Dopóki tego nie przeżywa, może mu się nawet wydawać, że poradzi sobie z tym problemem. Najlepszym tego przykładem jest Lady Makbet. Jej obłęd a później samobójstwo świadczą o tym, iż sumienie bywa znacznie silniejsze niż logiczne wyrachowanie.

Zmiany psychiczne, jakie zachodzą w Makbecie i przekształcają go w cynicznego tyrana są zapowiedzią nieuchronnej klęski. Ślepa wiara w szczęśliwy los, wbrew temu czego się dokonało jest tylko samooszukiwaniem się.
Ostatecznym wnioskiem, jaki nasuwa się jest wskazanie konieczności podejmowania przez człowieka wyważonych decyzji. Wymagają one opanowania własnych emocji i pragnień nieprzystających do rzeczywistości. Bowiem jedna niewłaściwa decyzja i realizacja jej może zepchnąć człowieka na drogę, która jest zła i z której nie ma odwrotu.  Dowiedz się więcej
W oparciu o lekturę „Makbeta” przedstaw skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi
„Makbet” - dramat człowieka i władcy
Wpływ zła na człowieka – rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji ostatniej sceny „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii nowożytnej
Lady Makbet jako kobieta fascynująca
Dlaczego Makbet się zmienił?
Makbet – motyw szaleństwa
„Makbet” - motyw sprawiedliwości
Makbet jako bohater tragiczny
Uniwersalne przesłanie „Makbeta”
Czy zgadzasz się ze słowami Makbeta, że życie jest powieścią idioty? - rozprawka
„Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej, naprawić zło złymi czynami” - L. Tołstoj – zinterpretuj słowa w oparciu o lekturę „Makbeta”
Zachowanie Makbeta i Lady Makbet po dokonaniu zbrodni
Różnica postaw Makbeta i Lady Makbet wobec morderstwa
„Makbet” - portret psychologiczny głównego bohatera
Makbet i jego żona wobec pokusy władzy
„Makbet” - motyw kobiety
„Makbet” - motyw przepowiedni
Makbet – motyw małżeństwa
Symbolika w „Makbecie”
„Makbet” - problem odpowiedzialności za władzę
Oskarżenie Makbeta – mowa
Makbet – zbrodniarz czy ofiara?
„Makbet” jako przykład dramatu szekspirowskiego
Makbet – motyw cierpienia
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
„Makbet” - motyw zła
„Makbet” - dramat o władzy
„Makbet” - motyw winy i kary
„Makbet” - Lady Makbet jako femme fatale
Charakterystyka pozostałych postaci „Makbeta”
Lady Makbet – charakterystyka
„Makbet” - motyw zbrodni
„Makbet” – motyw władzy
Determinizm w „Makbecie”
„Makbet” - fatum w dramacie
William Szekspir – notatka szkolna
„Makbet” - najważniejsze cytaty
„Makbet” - język dramatu
„Makbet” - kompozycja
„Makbet” - narracja
„Makbet” - czas i miejsce akcji
Geneza „Makbeta” – okoliczności powstania utworu
„Makbet” - plan wydarzeń
„Makbet” - streszczenie