2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Makbet

2l.pl / William Szekspir – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Urodził się w 1564 roku w Anglii, w Stradford – upon – Avon. Jego nazwisko było różnie zapisywane, np. Shakespeare, ponieważ w czasach elżbietańskich zasady pisowni nie były jeszcze dokładnie ustalone. Był synem rękawicznika i lokalnego polityka. Jego matka, Mary Arden pochodziła z zamożnej rodziny. Było to małżeństwo zawarte w rodzinie / rodzice byli kuzynostwem /. William był trzecim z ośmiorga ich dzieci.

Uczył się w szkole w Stradford u dobrych nauczycieli – po studiach na Oxfordzie. Naukę przerwał, gdy jego ojciec znalazł się w kłopotach finansowych z powodu nielegalnego handlu wełną. Zaczął wtedy pracować w domach magnackich jako guwerner lub sekretarz. Występował też jako aktor w dworskich przedstawieniach.


Mając 18 lat ożenił się. Jego żona była starsza od niego o 8 lat i spodziewała się dziecka. Miał z nią później jeszcze bliźnięta, z których jedno zmarło. Śmierć dziecka zainspirowała dramatopisarza do napisania „Hamleta”.

Po 1585 roku czyli po przyjściu na świat bliźniąt przez 7 lat losy Szekspira są niejasne. Na ten temat istnieją najróżniejsze przypuszczenia. Najprawdopodobniej jednak dołączył on do grupy teatralnej w Londynie.
Pierwsza drukowana wzmianka o Szekspirze pojawia się w 1592 roku. Był on już wtedy członkiem Trupy Lorda Szambelana. W 1598 roku pierwszy raz wystąpił w przedstawieniu. Wtedy też pojawiać się zaczęło jego nazwisko jako autora sztuk. Oprócz tego, podobno zajmował się sprawami finansowymi Trupy Lorda Szambelana i grywał drobne role w przedstawieniach. Był współwłaścicielem Globe Theatre. Działał też w Blackfriars Theatre – bardziej elitarnym.

Należał do doskonałych organizatorów. Potrafił pozyskać dla teatru zamożnych mecenasów. Zamieszkał w Londynie pozostawiając żonę w Stratford. Stał się zamożnym człowiekiem. Miał dom w Londynie i posiadłość w Stratford / New Palace /. Wystarał się o nadanie herbu swojemu ojcu. Zmarł w 1613 roku w wieku 52 lat.

Jego twórczość jest bardzo bogata. Oprócz utworów dramatycznych ma w swoim dorobku „Sonety” / 154 utwory / oraz inne wiersze. Dla komedii, tragedii i kronik czerpał motywy z dawniejszej literatury, co było wówczas dobrze widziane.

Najbardziej znane sztuki Szekspira to:
Tragedie – Romeo i Julia, Hamlet, Otello, Makbet, Król Lear.
Komedie – Sen nocy letniej, Poskromienie złośnicy, Wesołe kumoszki z Windsoru, Burza, Wiele hałasu o nic,Kupiec Wenecki, Dwaj panowie z Werony,Miarka za miarkę,Komedia omyłek.
Kroniki.  Dowiedz się więcej
W oparciu o lekturę „Makbeta” przedstaw skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi
„Makbet” - dramat człowieka i władcy
Wpływ zła na człowieka – rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji ostatniej sceny „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii nowożytnej
Lady Makbet jako kobieta fascynująca
Dlaczego Makbet się zmienił?
Makbet – motyw szaleństwa
„Makbet” - motyw sprawiedliwości
Makbet jako bohater tragiczny
Uniwersalne przesłanie „Makbeta”
Czy zgadzasz się ze słowami Makbeta, że życie jest powieścią idioty? - rozprawka
„Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej, naprawić zło złymi czynami” - L. Tołstoj – zinterpretuj słowa w oparciu o lekturę „Makbeta”
Zachowanie Makbeta i Lady Makbet po dokonaniu zbrodni
Różnica postaw Makbeta i Lady Makbet wobec morderstwa
„Makbet” - portret psychologiczny głównego bohatera
Makbet i jego żona wobec pokusy władzy
„Makbet” - motyw kobiety
„Makbet” - motyw przepowiedni
Makbet – motyw małżeństwa
Symbolika w „Makbecie”
„Makbet” - problem odpowiedzialności za władzę
Oskarżenie Makbeta – mowa
Makbet – zbrodniarz czy ofiara?
„Makbet” jako przykład dramatu szekspirowskiego
Makbet – motyw cierpienia
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
„Makbet” - motyw zła
„Makbet” - dramat o władzy
„Makbet” - motyw winy i kary
„Makbet” - Lady Makbet jako femme fatale
Charakterystyka pozostałych postaci „Makbeta”
Lady Makbet – charakterystyka
„Makbet” - motyw zbrodni
„Makbet” – motyw władzy
Determinizm w „Makbecie”
„Makbet” - fatum w dramacie
William Szekspir – notatka szkolna
„Makbet” - najważniejsze cytaty
„Makbet” - język dramatu
„Makbet” - kompozycja
„Makbet” - narracja
„Makbet” - czas i miejsce akcji
Geneza „Makbeta” – okoliczności powstania utworu
„Makbet” - plan wydarzeń
„Makbet” - streszczenie