2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Makbet

2l.pl / „Makbet” - język dramatu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Szekspir należał do twórców w mistrzowski sposób posługujących się językiem. Budowane przez niego w dramacie dialogi silnie działają na wyobraźnię odbiorcy. Służy temu metafora poetycka, w której dramatopisarz używa personifikacji, symboli i aluzji. Jedną z bardziej znanych metafor poetyckich zapisanych w „Makbecie” jest porównanie życia ludzkiego do aktora.
(…) Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada – powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą a nic nie znaczącą.
Akt V, scena V Makbet do siebie.
W tym przypadku jest to piękne, poetyckie choć gorzkie w wymowie rozwinięcie sentencji umieszczonej nad wejściem do Globe Theatre: „Cały świat gra jakąś rolę”.


W „Makbecie” możemy znaleźć zarówno wiersz biały, jak i prozę czy infantylne rymowanki. Chętnie też autor używa właśnie sentencji, by w ten sposób mówić o ogólnych prawdach.
Już na samym początku sztuki można znaleźć ciekawe porównania:
Armie podobne dwom były pływakom,
Co się chwytając śmiertelnym uściskiem,
Daremnią sztuki całej swojej biegłość.
Akt I, scena II Żołnierz do Malkolma i króla Dunkana.
Tłum. Leon Ulrich.
I dalej:
Jak nieraz z strony, z której wstaje słońce,
wybiega chmura gromami brzemienna,
Tak nam ze źródła spodziewanych zwycięstw
Niebezpieczeństwo wytrysnęło nowe.

Akt I, scena II, Żołnierz do Malkolma i króla Dunkana.
Tłum. Leon Ulrich
Szekspir przy pomocy języka doskonale oddaje grozę czy dramatyzm sytuacji. Obraz jest bardzo sugestywny.
Morderstw duchy, gdziekolwiek w przestrzeniach
Czatuje wasza istność niewidoma
Na złe natury! Przybądź nocy ciemna,
W najgęstsze dymy piekła owinięta!
By nóż nie dojrzał rany, którą zada,
By przez zasłonę nie przejrzało niebo,
Nie zawołało :stój! stój!
Akt II, scena V, monolog Lady Makbet
Tłum. Leon Ulrich
Maniera językowa Szekspira powoduje jednak, że jego dzieła nie są łatwe w odbiorze dla współczesnego widza. Długie okresy zdaniowe pełne różnych ozdobników pomimo swojej poetyczności niekiedy utrudniają odbiór przekazywanej treści.  Dowiedz się więcej
W oparciu o lekturę „Makbeta” przedstaw skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi
„Makbet” - dramat człowieka i władcy
Wpływ zła na człowieka – rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji ostatniej sceny „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii nowożytnej
Lady Makbet jako kobieta fascynująca
Dlaczego Makbet się zmienił?
Makbet – motyw szaleństwa
„Makbet” - motyw sprawiedliwości
Makbet jako bohater tragiczny
Uniwersalne przesłanie „Makbeta”
Czy zgadzasz się ze słowami Makbeta, że życie jest powieścią idioty? - rozprawka
„Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej, naprawić zło złymi czynami” - L. Tołstoj – zinterpretuj słowa w oparciu o lekturę „Makbeta”
Zachowanie Makbeta i Lady Makbet po dokonaniu zbrodni
Różnica postaw Makbeta i Lady Makbet wobec morderstwa
„Makbet” - portret psychologiczny głównego bohatera
Makbet i jego żona wobec pokusy władzy
„Makbet” - motyw kobiety
„Makbet” - motyw przepowiedni
Makbet – motyw małżeństwa
Symbolika w „Makbecie”
„Makbet” - problem odpowiedzialności za władzę
Oskarżenie Makbeta – mowa
Makbet – zbrodniarz czy ofiara?
„Makbet” jako przykład dramatu szekspirowskiego
Makbet – motyw cierpienia
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
„Makbet” - motyw zła
„Makbet” - dramat o władzy
„Makbet” - motyw winy i kary
„Makbet” - Lady Makbet jako femme fatale
Charakterystyka pozostałych postaci „Makbeta”
Lady Makbet – charakterystyka
„Makbet” - motyw zbrodni
„Makbet” – motyw władzy
Determinizm w „Makbecie”
„Makbet” - fatum w dramacie
William Szekspir – notatka szkolna
„Makbet” - najważniejsze cytaty
„Makbet” - język dramatu
„Makbet” - kompozycja
„Makbet” - narracja
„Makbet” - czas i miejsce akcji
Geneza „Makbeta” – okoliczności powstania utworu
„Makbet” - plan wydarzeń
„Makbet” - streszczenie