2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Makbet

2l.pl / „Makbet” - narracja

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Makbet” Williama Szekspira jest dramatem. Jest to rodzaj sztuki na granicy literatury i teatru. W warstwie słownej dramat należy do literatury. Jego wystawienie sceniczne traktuje się już jako wielowarstwową sztukę teatru.

Postacie, które występują w dramacie charakteryzowane są poprzez słowa i czyny. /np. Makbet popełnia morderstwo; Makduf spotyka się z Malkolmem; Lady Makbet dostaje obłędu /.


Tekst główny dramatu stanowią dialogi i monologi. Dialog ma miejsce wówczas, gdy rozmawiają ze sobą przynajmniej dwie osoby. W monologu bohater rozmawia sam ze sobą lub zwraca się do kogoś, nieobecnego. I tak np. w akcie II „Makbeta” Lady Makbet oczekując na przybycie męża do zamku wygłasza monolog, w którym wzywa wszystkie moce, by dodały jej sił do popełnienia zbrodni.
Morderstw duchy, gdziekolwiek w przestrzeniach
Czatuje wasza istność niewidoma
Na złe natury! Przybądź nocy ciemna,
W najgęstsze dymy piekła owinięta!
By nóż nie dojrzał rany, którą zada,
By przez zasłonę nie przejrzało niebo,
Nie zawołało :stój! stój!
Akt II, scena V, monolog Lady Makbet

Tłum. Leon Ulrich
Przykładem dialogu może być chociażby rozmowa, którą prowadzą król Dunkan i Ross.
Król Dunkan
Than nas Cawdoru drugi raz nie zdradzi.
Idź, niech natychmiast głowa jego spadnie,
A pozdrów jego tytułem Makbeta!
Ross
Sprłni się wola króla, mego pana.
Król Dunkan
Co Cawdor przegrał, Makbeta wygrana.
Akt I, scena II
Tłum. Leon Ulrich
Oprócz głównego tekstu, w dramacie znajduje się jeszcze tekst poboczny – didaskalia. Są to wskazówki dla inscenizatora czyli dla osoby, która będzie wystawiała sztukę w teatrze. W dramacie „Makbet” didaskaliów jest bardzo mało.

Tekst dramatu dzieli się na akty. Każdy akt jest podzielony na sceny. W „Makbecie” jest V aktów. Ilość scen w każdym akcie nie jest równa – najwięcej scen jest w pierwszym i ostatnim. Sceny zmieniają się na ogół wraz ze zmianą miejsca akcji / np. Akt I, scena VI – Inverness. Przed zamkiem; Akt I, scena VII – Inwerness. Sala zamkowa /. Nie jest to jednak reguła. Zmiana sceny następuje też przez zmianę osób biorących w niej udział / np.Akt II, scena I – Inwerness. Dziedziniec zamkowy – Banko, Felance i Makbet; Akt II, scena II – Tamże. Lady Makbet i Makbet /.

Dialogi i monologi w dramacie Szekspira napisane są pięknym językiem, po mistrzowsku wykorzystującym metaforę poetycką.  Dowiedz się więcej
W oparciu o lekturę „Makbeta” przedstaw skuteczność języka jako narzędzia wpływania na ludzi
„Makbet” - dramat człowieka i władcy
Wpływ zła na człowieka – rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji ostatniej sceny „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii nowożytnej
Lady Makbet jako kobieta fascynująca
Dlaczego Makbet się zmienił?
Makbet – motyw szaleństwa
„Makbet” - motyw sprawiedliwości
Makbet jako bohater tragiczny
Uniwersalne przesłanie „Makbeta”
Czy zgadzasz się ze słowami Makbeta, że życie jest powieścią idioty? - rozprawka
„Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej, naprawić zło złymi czynami” - L. Tołstoj – zinterpretuj słowa w oparciu o lekturę „Makbeta”
Zachowanie Makbeta i Lady Makbet po dokonaniu zbrodni
Różnica postaw Makbeta i Lady Makbet wobec morderstwa
„Makbet” - portret psychologiczny głównego bohatera
Makbet i jego żona wobec pokusy władzy
„Makbet” - motyw kobiety
„Makbet” - motyw przepowiedni
Makbet – motyw małżeństwa
Symbolika w „Makbecie”
„Makbet” - problem odpowiedzialności za władzę
Oskarżenie Makbeta – mowa
Makbet – zbrodniarz czy ofiara?
„Makbet” jako przykład dramatu szekspirowskiego
Makbet – motyw cierpienia
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
„Makbet” - motyw zła
„Makbet” - dramat o władzy
„Makbet” - motyw winy i kary
„Makbet” - Lady Makbet jako femme fatale
Charakterystyka pozostałych postaci „Makbeta”
Lady Makbet – charakterystyka
„Makbet” - motyw zbrodni
„Makbet” – motyw władzy
Determinizm w „Makbecie”
„Makbet” - fatum w dramacie
William Szekspir – notatka szkolna
„Makbet” - najważniejsze cytaty
„Makbet” - język dramatu
„Makbet” - kompozycja
„Makbet” - narracja
„Makbet” - czas i miejsce akcji
Geneza „Makbeta” – okoliczności powstania utworu
„Makbet” - plan wydarzeń
„Makbet” - streszczenie