2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / „Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść Żeromskiego opowiada o pokoleniu młodych ludzi, którzy wychowywali się i dorastali w trudnych latach po upadku powstania styczniowego w Polsce. Ich sytuacja była szczególna, ponieważ podlegali wzmożone rusyfikacji, byli wciąż kontrolowani przez nauczycieli, nie mogli swobodnie mówić w ojczystym języku czy czytać po polsku. W takiej sytuacji dorastanie i dojrzewanie jest niezwykle trudne. Autor pragnie jednak udowodnić, że nawet w takiej atmosferze możliwe jest dorastanie przede wszystkim do polskości.

Dojrzewanie w powieści zaprezentował autor głównie na przykładzie głównego bohatera. Marcina Borowicza poznajemy jako ośmioletniego malca, który pozostawiony zostaje przez rodziców w szkole przygotowawczej w Owczarach. Po jej ukończeniu szlachecki syn, dzięki pomocy matki, dostaje się do gimnazjum w Klerykowie. Tam początkowo nie garnie się do nauki, wagaruje, jednak z czasem staje się przykładnym uczniem. Wiąże się to jednak z jego rusyfikacją, której ulega. Staje się pupilkiem inspektora Zabielskiego i kierowany nim zakłada rusofilskie koło. Poznajemy etapy jego edukacji i kolejne lata w szkole, podczas których bohater jest coraz starszy. Pod koniec powieści zdaje egzamin dojrzałości i szykuje się, by pójść na studia do Warszawy.


Dorastanie w powieści możemy rozumieć głównie jako dorastanie do polskości. Młodzi gimnazjaliści w klerykowskim gimnazjum wciąż podlegali rusyfikacji. Na każdym kroku tępiono polskość. Jednak dzięki recytacji Bernarda Zygiera odzyskali własną tożsamość. Samodzielnie dowiadywali się coraz więcej o Polsce, wspólnie czytali polską literaturę, przede wszystkim na tajnych spotkaniach. Mimo wieloletniemu procesowi wynaradawiania okazało się, że polskość jest w nich silna. Dojrzeli do waliki z rusyfikacją, a słowa takie jak ojczyzna i społeczeństwo nabrały dla nich nowego znaczenia.
Żeromski ukazuje także w utworze pierwsze ważne doświadczenia młodych ludzie. Jednym z nich jest śmierć najukochańszej matki, którą traci Marcin Borowicz – początkowo nie rozumie co się stało, dopiero później przychodzi do niego tęsknota i ból. To także ten bohater przeżywa swe pierwsze kontakty z wiarą – początkowo jest ona naiwna – Borowicz w kościele szuka pocieszenia, modli się codziennie, choć bezmyślnie. Późniejsze doświadczenia sprowadzą go na drogę ateizmu.

Także miłość była dla Borowicza czymś nowym. Spotkanie z Anną Stogowską wywołało w nim lawinę uczuć. Wciąż chodził za dziewczyną, wyrwał nawet kartkę z jej wpisem z pamiętnika koleżanki. Młodzi nigdy nie wymienili ze sobą słowa, jednak ich spojrzenie w parku jednoznacznie wyraża miłość jaka ich połączyła. Jednak uczucie nie wiązało się jedynie ze szczęściem, pozostało niespełnione, ponieważ Anna musiała wyjechać w głąb Rosji. Marcin przeżył silny zawód miłosny. Obok zakochania ważną wartością, która ma w powieści znaczenie jest przyjaźń. To właśnie w klerykowskim gimnazjum nawiązywały się pierwsze bliższe relacje koleżeńskie, pozwalające wspólnie przetrwać trudne czasy.
Oprócz problematyki narodowowyzwoleńczej i patriotycznej Żeromski w szczegółowy i bardzo autentyczny sposób ukazuje dojrzewanie bohaterów. Są to postaci dynamiczne i z każdą stroną się zmieniają, zdobywając pierwsze życiowe doświadczenia. O ich dojrzałości świadczy stosunek do polskości, jaki wynieśli z gimnazjum mimo podleganiu wieloletniej rusyfikacji.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie