2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Trudno nie zgodzić się z opinią, że powieść Żeromskiego ukazuje tragiczną sytuację młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim, w który po powstaniu listopadowym wzmożono rusyfikację w niespotykany dotąd sposób. Ofiarą carskich zaborców padł przede wszystkim system edukacji, a więc poszczególne rozporządzenia dotykały najbardziej najmłodszych.

Na przykładzie kilku odmiennych biografii ukazuje autor siłaczki niełatwą drogę do wiedzy polskiej młodzieży. Musieli oni uczęszczać do szkoły, w której wszelkie przedmioty były wykładane po rosyjsku, nie mogli posługiwać się ojczystym językiem. Wciąż byli kontrolowani, nawet poza szkolnymi murami – rewidowano ich stancje zarówno za dnia, jak i w nocy. Za szkolne przewinienia groziły surowe kary – chłosta, karcer czy nawet wydalenie ze szkoły. Młodzież nie miała także oparcia w rodzinie, która była często oddalona o wiele kilometrów od szkoły. Także polscy nauczyciele nie świadczyli im pomocy, bojąc się o utratę swych stanowisk. Na uległych uczniów czekali rosyjscy pedagodzy, którzy podstępem czynili z nich bezwiedne narzędzia w swych rękach.


Jednak mimo takiej atmosfery młodzież przechodziła kolejne etapy edukacji. Dzięki wzajemnemu wsparciu najbliższych przyjaciół udawało się znieść szykany. Chociaż zazwyczaj młodzieńcy byli bezwzględni, na przykład wyśmiewali się z gorzej ubranych kolegów, a nieraz z tchórzostwa nie potrafili wstawić się za kolegami (jak Borowicz po proteście Waleckiego), w chwilach, gdy nadrzędną ideą stał się patriotyzm potrafili się zjednoczyć. Na przekór wychowawcom organizowali tajne spotkania, na których poznawali polską historię i poezję.

Jak wszyscy nastolatkowe młodzież klerykowska przeżywała chwile wzlotów i upadków. Najwspanialszym okresem były oczywiście spędzane w domu wakacje, gdzie nie czuli ucisku carskich władz. Jak młodzi w ich wieku zakochiwali się, czasem prowadzili bójki czy wagarowali. Jedynie wspólnie mogli przeciwstawić się rusyfikacji, dzięki samokształceniu i wzajemnym wspieraniu się.
Moim zdaniem trudno w pełni nazwać „Syzyfowe prace” radosnym hymnem na przekór wszystkiemu. Losy bohaterów naznaczone były tragizmem – Radek każdego dnia musiał walczyć o utrzymanie się w szkole, Zygier został wyrzucony z warszawskiego gimnazjum, Anna Stogowska musiała wyjechać wraz z rodziną w głąb Rosji, Marcin dostrzegając wszechobecną obłudę, zakłamanie i chęć uprzykrzenia życia młodym był bliski załamania. Gorzkie doświadczenia kształtowały jednak silne charaktery i dawały nadzieję, że „radosny hymn” za kilka lat, gdy patriotyczne pokolenie dojrzeje, rozbrzmi, a Polska odzyska niepodległość.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie