2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” opowiada o losach polskiej młodzieży, która zdobywa edukację pod zaborami w zrusyfikowanej szkole. Akcja toczy się w II połowie XIX wieku w Królestwie Kongresowym, a jednym z głównych miejsc, w którym rozgrywają się wydarzenia jest gimnazjum klasyczne w Klerykowie. Nauka w tej szkole całkowicie różni się od nauki we współczesnych gimnazjach.

Pomijając postęp techniczny, który wciąż zmienia oblicze polskich szkół, gimnazjum klerykowskie w niewielkim stopniu przystaje do współczesnych realiów. Przede wszystkim wpływ na to ma szczególna sytuacja w jakiej znajdowała się polska oświata. Po upadku powstania styczniowego stopniowo wprowadzano przepisy służące wynarodowieniu polskiej młodzieży. Językiem wykładowym (oprócz lekcji religii) był język rosyjski. Obowiązywał też całkowity zakaz używania w szkole języka polskiego. Takie przedmioty jak historia i geografia wykładane były przez Rosjan, skupiały się głównie na ukazaniu przeszłości i topografii cesarstwa, zaś informacje o Polsce przedstawiano w sposób zakłamany. Uczniowie nie mieli szans poznać prawdziwej historii swego narodu. Współcześnie w szkołach podstawowym językiem jest oczywiście język polski, zaś rosyjski można jedynie wybrać jako język dodatkowy. Nauczyciele historii dużą wagę przywiązują do polskich dziejów, rocznic i świąt narodowych.


W klerykowskim gimnazjum zakazana jest także lektura dzieł w języku polskim, głównie utworów polskich romantyków. Takie nazwiska, jak Mickiewicz, Słowacki czy Krasiński nie mogły się pojawić w programie nauczania. Dziś lektury romantyczne należą do podstawowego kanonu i musi, choć czasem niechętnie, poznać je każdy uczeń.
Znacząco zmieniło się także podejście do dyscypliny. W carskiej szkole obowiązywały takie kary, jak: chłosta, koza (zamknięcie o chlebie i wodzie), a nawet wydalenie ze szkoły (dziś niemożliwe ze względu na obowiązek szkolny). Zmieniła się także dostępność do gimnazjów. Dziś każdy uczeń ma obowiązek uczęszczać do szkoły do osiemnastego roku życia. Wówczas dostać się do gimnazjum wcale nie było tak łatwo – dostawali się wybrani, często za sowicie dawane łapówki. Szczególnie pokrzywdzone były dzieci wiejskie, nieliczni, tacy jak Jędrek Radek, dzięki swojemu uporowi mieli możliwość nauki.

Ważną różnicą są metody nauczania. W gimnazjum klasycznym dominowała nauka łaciny i greki, mniejszy nacisk kładziono na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Podstawowym sposobem było pamięciowe przyswajanie wiedzy, które czasem polegało na zapamiętywaniu książek od pierwszego słowa do ostatniej kropki. Poprzez to uczniowie zatracali zdolność samodzielnego myślenia. Dziś zupełnie przeciwnie – nacisk w szkole położony jest na kreatywność, ważne są doświadczenia, które pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, a nie tępić ich inicjatyw. Istotne było także to, że dziewczynki i chłopcy uczyli się w oddzielnych szkołach.
Są jednak pewne wspólne elementy, które nie zmieniły się od II połowy XIX wieku. Ówczesna młodzież, podobnie jak dzisiejsza, nie zawsze chętnie dostosowuje się do szkolnego regulaminu. Wciąż można usłyszeć o wagarach, czy o bójkach między uczniami. Pokazuje to, że mimo iż edukacyjny system od czasów zaborów, głównie dzięki niepodległości Polski, zmienił się całkowicie, cechy młodzieży nie zmieniły się, dzięki czemu także i dziś można utożsamiać się z bohaterami „Syzyfowych prac”.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie