2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / „Syzyfowe prace” jako dokument epoki

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Syzyfowe prace” zdecydowanie traktować należy jako dokument epoki. Żeromski w swej pracy twórczej dużą wagę przywiązywał do swoich własnych przeżyć, do otaczającej go społeczno-politycznej i ekonomicznej rzeczywistości. Pragnął w „Syzyfowych pracach” oddać czasy mu współczesne.

Materiał dokumentalny powieści jest bardzo bogaty i różnorodny. Odnosi się do takich problemów, jak: ucisk polityczny i rusyfikacja, założenia edukacyjne rosyjskiego zaborcy, postawy polskiego społeczeństwa wobec ucisku i zniewolenia.


Żeromski na podstawie własnej biografii i lat szkolnej edukacji opisuje narastające zabiegi Rosjan, służące zniszczeniu polskiej świadomości narodowej. Nauka w języku rosyjskim, zakaz mówienia po polsku, pochodząca z Rosji kadra nauczycielska, rewizje uczniów, szerzenie się donosicielstwa i szpiegostwa to tylko niektóre zabiegi zaborcy służące zniewoleniu Polaków. Na przykładzie drogi szkolnej Borowicza autor pokazał szczegóły perfidnej akcji wymierzonej przeciw Polakom, zachowując w pełni realia historyczne (okres kolejnych represji i ograniczenia swobód).

Ponadto oddał autor „Siłaczki” założenia rosyjskiego systemu edukacyjnego przeszczepionego na polski grunt. Nauczanie oparte było na biernym i bezmyślnym wkuwaniu na pamięć terminów, co odbierało uczniom zdolność samodzielnego myślenia i czyniło z nich układnych poddanych. Autentyczność tych zabiegów potwierdzają historyczne źródła.
Powieść Żeromskiego cechuje autobiografizm. Autor wielokrotnie odwołuje się do swej pamięci, zarówno ukazując topografię i społeczności poszczególnych miejsc (Kleryków-Kielce, Gawronki-Ciekoty, Owczary-Psary). Autentyzm widać w kreacjach poszczególnych postaci, a także w całokształcie atmosfery tamtych lat, zapamiętanych przez pisarza. Nawet drobne szczegóły istniały rzeczywiście, o czym możemy się przekonać, dzięki lekturze „Dzienników” Żeromskiego.

Dzieje Marcina Borowicza i jego kolegów dają wielopłaszczyznowy i dokumentalny obraz epoki zaboru rosyjskiego w II połowie XIX wieku. Porównując je z dokumentami i przekazami historycznymi z tamtych lat możemy „Syzyfowe prace” nazwać literackim dokumentem.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie