2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” za główny temat obrał charakterystykę postaw i zachowań polskiej młodzież wieku. W pozostającym pod protektoratem cesarstwa rosyjskiego Królestwie Polskim był to okres największych represji. Po upadku powstania styczniowego wzmogły się organizowane odgórnie wszelkie formy rusyfikacji. Jedną z najbardziej dotkliwych była rusyfikacja szkolnictwa.

Zgodnie z zasadą, że najłatwiej jest kształtować młode umysły „odpolszczanie” młodzieży polskiej rozpoczynano już od najmłodszych lat. Tragizm rodziców, którzy pragnęli zapewnić wykształcenie swym dzieciom polegał na tym, że ci których nie było stać na prywatnych korepetytorów musieli oddać swoje pociechy do szkoły państwowej i skazać je na wszechstronne zabiegi rusyfikacyjne.


Dzieci już od początku natrafiały na barierę językową – w szkole wykładano jedynie po rosyjsku. Podstawową metodą było wkuwanie poszczególnych treści na pamięć, bez zrozumienia ich sensu. W utrzymaniu porządku miała pomóc „pięciopalczasta dyscyplina”. Ci, którzy nie potrafili porozumiewać się po rosyjsku byli niejednokrotnie wyśmiewani. Tragizm najmłodszych polegał na tym, że bezwiednie poddawali się procesowi rusyfikacji.
Kolejny poziom edukacji – gimnazjum – nakierowany był na kształtowanie młodych osobowości w rosyjskim duchu. W szkole panował całkowity zakaz mówienia po polsku, jedynym przedmiotem, który wykładano w tym języku była religia. Młodym odbierano w ten sposób jeden z fundamentów ich narodowej odrębności – język. Na lekcjach szykanowano polską historię, kulturę, oczerniano także katolicyzm. Uczniowie w żaden sposób nie mogli sprzeciwić się takiemu sposobowi nauczania. Próby, takie jak próba obrony krzywdzących opinii o katolickich zakonnicach podjęta praz jednego z uczniów, kończyły się dotkliwymi karami (stosowano karę chłosty, kozy lub wydalenia ze szkoły).

Uczniom nie pomagali też polscy nauczyciele w obawie przed utratą pracy. Młodzież była także w perfidny sposób przekonywana do Rosji. Nauczyciele rosyjscy wyławiali zdolnych, ale podatnych na manipulację uczniów i faworyzowali ich. Młode umysły opierając się na autorytecie pedagogów szybko bezwiednie ulegali im, opracowując nawet osobiście materiały krytycznie odnoszące się do Polski. Byli zbyt niedoświadczeni, by zrozumieć metody zakłamywania faktów. Nie mieli także oparcia w domach rodzinnych, gdyż najczęściej mieszkali na stancjach. Ich miejsca pobytu także były kontrolowane przez nauczycieli – inspekcję przeprowadzano nawet w nocy, zaglądając uczniom do sienników. Jakakolwiek literatura w języku polskim, czy postępowa literatura zachodnioeuropejska były zakazane.
Tragizm młodzieży polegał na tym, że w otaczającym ich zrusyfikowanym świecie z nikąd nie mogli otrzymać pomocy. Starsze pokolenie, pamiętając o skutkach klęski powstań, niechętnie wpajało w nich patriotyzm. Mimo to, grupki uczniów potrafiły się zorganizować wokół patriotycznych idei, dyskutować o ojczyźnie, poznawać jej niezakłamaną literaturę i historię. Żeromski każe wierzyć czytelnikowi, że chociaż sytuacja w jakiej znajdowała się młodzież była beznadziejna, istniała szansa na odrodzenie polskości, a w przyszłości polskiej państwowości. Trzeba jednak było działać niczym tragiczny Syzyf i wciąż na nowo podejmować walkę z rusyfikacją, starając się zachować polską świadomość narodową.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie