2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Główne wątki „Syzyfowych prac”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją (główny wątek)
Żeromski podporządkował fabułę utworu przewodniemu tematowi – sytuacji polskiej młodzieży pod zaborami w Królestwie Kongresowym oraz naczelnej idei, symbolicznie wyrażonej w tytule, która mówiła, iż niemożliwe jest zatracenie polskiej tożsamości wobec młodych i, wcześniej czy później, dojrzeją oni do polskości.

Ukazane losy głównych bohaterów, choć w odmienny sposób, dowodzą tezy, że dorastająca młodzież, mimo wszechobecnej rusyfikacji i zabiegów władz carskich nie podda się im, zbuntuje się i da świadectwo swej prawdziwej tożsamości narodowej.


Edukacja Marcina Borowicza
Główną osią fabularną jest edukacja Borowicza. Rozpoczyna ją w szkole przygotowawczej w Owczarach jako ośmioletni chłopak. Po roku udaje mu się dostać do wstępnej klasy gimnazjum w Klerykowie, gdzie uczy się do klasy ósmej i zdania egzaminu dojrzałości. Widzimy więc lata nauki, wagary, mierne sukcesy i opuszczenie się w nauce, utratę matki, które wywołują dziecięce doświadczenie religijne, a także pierwszą miłość bohatera. Przechodzi on metamorfozę i z oddanego rusyfikatorom ucznia, staje się piewcą polskości. Określa się wobec takich wartości, jak: ojczyzna, naród, społeczeństwo, moralność, sprawiedliwość oraz sens istnienia. Dzięki ukazaniu kolejnych etapów nauki poznajemy zarówno obraz ówczesnej szkoły, metody nauczania, sylwetki nauczycieli, a także szersze przemiany podyktowane odgórnymi decyzjami.

Losy Andrzeja Radka
Obok Borowicza szczegółowego opisu i przedstawienia doczekał się Andrzej (Jędrek) Radek. Pochodził z chłopskiej rodziny z Pajęczyna Dolnego. Zainteresował się nauką wyłącznie dzięki zaangażowaniu Antoniego Paluszkiewicza – korepetytora szlacheckich dzieci. „Kawka” nauczył go pisać i czytać, a także pomógł w dalszej edukacji. Po jego śmierci, dzięki udzielaniu korepetycji, Radek kontynuował edukację, aż trafił do klerykowskiego gimnazjum. Mimo szykan ze strony kolegów uczył się pilnie. Zaangażował się także w działalność patriotyczną.
Losy Bernarda Zygiera
Przeszłość Bernarda Zygiera owiana jest tajemnicą. Został wydalony z warszawskiego gimnazjum za nieprawomyślność i „zesłany” do Klerykowa. To jednak bardzo ważna postać, ponieważ dzięki jego postawie (recytacja „Reduty Ordona”) i świadomości narodowej budzą się umysły młodych Polaków, którzy zaczynają stawiać czynny opór rusyfikacji.

Historia rodziny Stogowskich
Jednym z pobocznych wątków są losy rodziny Anny Stogowskiej, zwanej „Birutą”. Jej ojciec – Polak – służy w wojsku i godzi się na rusyfikację. Matka zaś, Rosjanka, z własnej woli nauczyła się języka polskiego i pokochała polską tradycję i kulturę. Ostro sprzeciwia się rusyfikacji. Ich córka Anna uczęszcza do żeńskiej pensji. Gdy zakochuje się w Marcinie Borowiczu, zmuszona jest wraz z rodzicami opuścić Kleryków, ponieważ jej ojciec dostaje awans i musi przenieść się w głąb Rosji.

Wśród motywów, jakie poruszają „Syzyfowe prace” możemy mówić o motywach: dojrzewania, szkoły, nauczyciela, miłości, wsi, Rosjan.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie