2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Język i stylistyka „Syzyfowych prac”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W powieści Żeromskiego dominuje mowa potoczna podporządkowana swej podstawowej funkcji wiernego, ścisłego nazywania i odtwarzania rzeczy. Występują także elementy gwary oraz języka środowiskowego (młodzież gimnazjalna). Dodatkowo wiele jest obcych zapożyczeń, głównie, co zrozumiałe, z języka rosyjskiego. Gwara występuje między innymi w wypowiedzi Nogi, a także w opowieści Andrzeja Radka (np. „ale co ja krzyw”, „bez płot”, „Dobrodziej opublikował z ambony”). Żargon uczniowski występuje i w warstwie narracyjnej i w poszczególnych wypowiedziach (np. „bryknęli”, „sztubę”, „wały”, „łupanie”, „rżnięcie na pokładankę”). Wśród rusycyzmów odnajdziemy zarówno składniowe, jak i wyrazowe, a także przeinaczenia rosyjskich wyrazów („Wospreszcza się gadać po polski!”).


Stefan Żeromski w dalekim stopniu zastosował w „Syzyfowych pracach” indywidualizację językową i stylistyczną, co nadaje poszczególnym postaciom niepowtarzalność i czyni je autentycznymi. Ponadto w wypowiedziach dyrektora gimnazjum odnajdziemy cechy stylu urzędowego, zaś m. in. w dyskusjach o książce Buckle’a naukowego . Oprócz tego autor zastosował stylizację środowiskową (rozmowa Żyda z panią Borowiczową, wypowiedzi starej „Przepiórzycy”).

Pisarz wprowadził także całą paletę stylizacji związanych z emocjami. Spotkamy partie liryczne, ale i tragiczne; odnajdziemy zdania charakteryzujące się wesołością, ale także ironią. Partie liryczne towarzyszą często opisom krajobrazów, które, jak w scenie powrotu Marcinka na Zielone Świątki do domu, oddają nastrój bohaterów. Żeromski używa przenośni („rozprysły się gwiazdy”, „a wody wciąż szeptały”), epitetów („przezroczysty lazur”, „ostrożne stąpanie”), wyliczeń („pociągał wilgotny, mocny i miły odór rokit i wikliny”), zwrotów onomatopeicznych czy nagromadzeń („rozgrymaszonych, rozlazłych, rozkisłych półmędrców i ćwierćmędrców”, „dla kipiącego buntu, dla zgromadzonego gniewu, dla burzy szalejącej”). Znamienny jest charakterystyczny dla autora humor i komizm. Pojawia się głównie „w porównaniach i strukturach metaforycznych, a najczęściej polega na emocjonalnej i znaczeniowej niewspółmierności zestawianych i porównywanych przedmiotów”.
Opisy przyrody pogłębiają nastrój czy charakterystykę postaci, mają charakter subiektywny i ściśle wiążą się z uczuciami bohaterów, a czasem potęgują ideową wymowę utworu. Oparte są na malarskiej kompozycji obrazu. Prozę Żeromskiego cechuje także rytmiczność, która objawia się w układach troistych powtórzeń i nagromadzeń, a także zbliżonych konstrukcjach składniowych tych wyrazów.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie