2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Kompozycja „Syzyfowych prac”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Konstrukcja „Syzyfowych prac” cechuje się przejrzystością. Kolejne rozdziały w naturalny sposób dzielą następujące po sobie etapy edukacji Marcina Borowicza począwszy od przyjazdu do szkoły elementarnej w Owczarach, aż do ukończenia gimnazjum i zdania egzaminu dojrzałości. Budowa powieści jest luźna, fragmentaryczna. Składa się ona z osiemnastu rozdziałów, z których każdy stanowi odrębną całość. Zawiera ślady klasycznego podziału, w którym dwa pierwsze rozdziały to introdukcja wprowadzająca w tematykę utworu, zaś ostatni, osiemnasty rozdział opisujący pożegnanie Borowicza z gimnazjum i dzieciństwem to wyraźne zamknięcie, zakończenie.

Głównym tematem utworu jest opis przemian polskiej młodzieży prowadzącej walkę z rusyfikacją. Główną idę utworu jest zaś przekonanie o dorastaniu młodego pokolenia – narodowym, społecznym i moralnym. Symboliczny tytuł „Syzyfowe prace” odnosi się do bezowocności zabiegów rusyfikatorów i wierze w odrodzenie polskiego narodu. Ta koncepcja znacząco wpłynęła na kompozycję utworu, organizację fabuły, ciąg zdarzeń, a także układ poszczególnych wątków i motywów. W głównych wątkach wyraźnie można zobaczyć staranność w budowaniu przekonywających związków przyczynowo-skutkowych.


Przebieg akcji „Syzyfowych prac” nie jest jednolity. Można go podzielić na szereg odrębnych, dających się zamknąć scen. Istnieją także fragmenty pozornie niezwiązane z idą przewodnią (np. wywabianie głuszca). Jednak ta dowolność jest jedynie pozorna i nie narusza w żadnym stopniu prawdopodobieństwa. Każda część służy realistycznemu ukazaniu jakieś prawdy czy charakterystyce ówczesnych stosunków społecznych.

Akcja utworu opiera się zasadniczo na wydarzeniach związanych z biegiem lat szkolnych Borowicza. Bohatera poznajemy w drodze do szkoły elementarnej w Owczarach, a żegnamy jako absolwenta klerykowskiego gimnazjum. W pierwszym rozdziale poznajemy Marcina Borowicza, jego rodziców i szkołę elementarną w Owczarach, w drugim obraz rusyfikacji pogłębia wizyta inspektora Jaczmieniewa. Kolejny daje charakterystykę kandydatów na uczniów klerykowskiego gimnazjum, następny zaś poszerza obraz szkoły o wizerunek stancji (obraz mieszczaństwa). Obraz biedy na wsi w Gawronkach ukazuje rozdział dziesiąty, dwunasty zaś przedstawia życie we wsi Pajęczyn Dolny (Radek). O nasileniu procesu rusyfikacji przeczytamy w trzynastym i czternastym rozdziale. Przełom w świadomości narodowej młodzieży prezentuje rozdział piętnasty, a ostatnie rozdziały pokazują różne oblicza walki z rusyfikacją (samokształcenie, incydent z Majewskim).
Dzieje szkolne Marcina Borowicza i Andrzeja Radka stykają się w jednym z kulminacyjnych momentów akcji, gdy młody szlachcic ulega już przemożnej rusyfikacji. Momentem zwrotnym zaś jest lekcja języka polskiego, podczas której Bernard Zygier recytuje „Redutę Ordona”, co wpływa na zmianę postaw kolegów. Akcja skupiona jest na losach kilku bohaterów, z których każdy przechodzi inną drogę. Zaprezentowane losy, służą jednak przedstawieniu jednaj, naczelnej idei powieści. Dodatkowo ideowy sens uwypuklają kontrastowe zestawienia – nędza zajazdu i dostatek salonu Majewskiego, lekcja historii Kostriulewa i lekcja polskiego z deklamacją Zygiera.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie