2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Borowski w swoich opowiadaniach ukazuje tragizm czasów wojny, gdy niemiecki okupant stał się symbolem oprawcy. Jego ofiarami byli obywatele kraju okupowanego – w tym przypadku Polski. Borowski budując swoje opowiadania z różnych epizodów zdaje czytelnikowi relację z wzajemnych układów, które tworzyły się między Niemcami a obywatelami Polski,


W opowiadaniach takich, jak: „Matura na Targowej”, „Pożegnanie z Marią” czy „Chłopiec z Biblią” pokazany jest obraz okupowanej Warszawy. Panuje tu niemiecki terror, życie kulturalne zeszło do podziemia, młodzi ludzie prowadzą działalność konspiracyjną a przy tym wszystkim trwa likwidacja ludności żydowskiej zamkniętej w getcie.

Obraz prawdziwego piekła kreśli Borowski w opowiadaniach obozowych /”U nas, w Auschwitzu...”, „Ludzie, którzy szli”, „Dzień na Harmenzach”, „Proszę państwa do gazu”/. Tutaj już nie tylko Niemiec jest oprawcą. Granica między ofiarą i oprawcą staje się płynna. Więźniowie, którzy za wszelką cenę chcą przetrwać dochodzą do zatracenia człowieczeństwa. Transporty ludzi kierowanych do komór gazowych nie robią na nich żadnego wrażenia. Przyzwyczaili się do tego. Oceniają je pod kątem korzyści materialnych. Wykonują bez sprzeciwu najbardziej drastyczne polecenia funkcjonariuszy obozowych. Niektórzy z nich mają jakieś spaczone poczucie sprawiedliwości obozowej – Żyd Beker zabijający własnego syna za kradzież żywności w opowiadaniu „Dzień na Harmenzach”. Wyznacznikiem przetrwania w obozie jest zdolność do pracy a to wiąże się z walką o pożywienie. Pełnienie jakiejś funkcji daje więźniom większe szanse przetrwania niż innym. Jedyną dozwoloną formą litości jest oszukiwanie idących na śmierć do ostatniej chwili.
Pisarz w swoich opowiadaniach pokazał jakiej deformacji ulega psychika ludzi zamkniętych w potwornych warunkach i pod groźbą śmierci zmuszanych do wykonywania rzeczy sprzecznych z naturą człowieka cywilizowanego.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie