2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Chociaż Borowski pisał swoje opowiadania na podstawie własnych doświadczeń, unikał jednak posługiwania się nazwiskami niemieckich funkcjonariuszy obozowych. W jego opowiadaniach Niemiec pełni określoną funkcję.

W opowiadani „Pożegnanie z Marią” widzimy, jak przyjeżdża ciężarówką do firmy budowlanej Niemiec, żeby sprzedać worki cementu. Jest to nielegalny interes, który załatwia z Polakami. Taki Niemiec nie jest groźny. Jednak ten sam Niemiec postawiony w innej sytuacji może okazać się niebezpieczny.


W obozie koncentracyjnym wszyscy funkcjonariusze są groźni. Ich prawa wobec więźniów są właściwie nieograniczone. Więźniowie, którzy nie chcą się narazić, muszą znać odruchy i nawyki swoich strażników. Strażnicy atakują tylko wówczas, gdy stwarza im się pretekst. Niekiedy sami ten pretekst prowokują. Zawsze jest ryzyko, że funkcjonariusz może zabić lub wyselekcjonować więźnia „do komina”.

Podczas nadzorowanej pracy dochodzi niekiedy do rozmów między niemieckimi funkcjonariuszami i więźniami, którzy znają język niemiecki. Widać w tych rozmowach całkowite podporządkowanie więźnia strażnikowi. Czasami niemiecki funkcjonariusz próbuje z więźniem handlować, ale i tak wiadomo, że ma prawo więźniowi odebrać przedmiot, który interesuje go.

Szczególną sytuacją jest rozładowywanie transportów ludzi kierowanych do komór gazowych. Funkcjonariusze obozowi zaczynają zachowywać się wówczas brutalnie. Wydają również drastyczne polecenia. Ich rozkazy muszą być dokładnie spełniane. W miarę upływu czasu stają się coraz bardziej rozdrażnieni. Więźniowie pracujący przy transporcie nie mogą nic zrobić dla ludzi, których przywieziono do obozu. Słabych i chorych funkcjonariusze każą od razu wpychać do płonących rowów. Jest to obraz tym bardziej przerażający, że liczba ofiar znacznie przekracza liczbę nadzorców.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie