2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Ambicje mocarstwowe faszystowskich Niemiec stworzyły państwo totalitarne. Jego cechą było dążenie do całkowitej władzy nad społeczeństwem, monopartyjność i bezwzględna walka z przeciwnikami politycznymi. Towarzyszył temu skrajny nacjonalizm, mit o „misji dziejowej” Niemiec i mit o wyższości rasowej.Niemcy własną ideologię realizowali również w krajach okupowanych. Borowski w swoich opowiadaniach pokazuje sytuację w okupowanej Polsce. W opowiadaniu „Matura na Targowej” widać jeszcze próbę przeciwstawiania się terrorowi wprowadzonemu przez Niemców. „Pożegnanie z Marią” przedstawia już pesymistyczny obraz bezsilności. Potwierdza to obraz więzienia na Pawiaku /„Chłopiec z Biblią”/.

Efektem prowadzonych przez faszystowskie Niemcy działań na terenie Polski jest budowa obozów koncentracyjnych. Bohater Borowskiego, Tadek trafia do największego z nich. Jest to Oświęcim – Brzezinka /Auschwitz – Birkenau /. Jego świadomość pod wpływem przebywania w obozie koncentracyjnym stopniowo zmienia się. Jest bezsilny wobec tej machiny śmierci i całego systemu, który ją napędza. Jego szansą na przetrwanie jest przystosowanie się do warunków panujących w obozie. W tej sytuacji musi pogodzić się ze swoją pozycją niewolnika. Tadek skupia się na własnej egzystencji. Śmierć innych przestaje go obchodzić. Tłumi w sobie wszelkie emocje. Masowe ludobójstwo, które ogląda każdego dnia przyjmuje jako jeden z elementów obozowej rzeczywistości. Inni więźniowie zachowują się podobnie lub nawet wykazują nadgorliwość.
Cykl opowiadań związanych z obozami koncentracyjnymi / „U nas, w Auschwitzu”, „Ludzie, którzy szli”, „Dzień na Harmenzach”, „Proszę państwa do gazu”, „Śmierć powstańca” / kończy opowiadanie „Bitwa pod Grunwaldem”, w którym Tadek jest już „człowiekiem zlagrowanym”, przystosowanym jedynie do życia w obozie i obawiającym się groźnej wolności. Uważa on, że człowiek powinien należeć do jakiegoś świata i nie może być całkowicie wolny.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie