2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dla kultury chrześcijańskiej najprostszym wzorcem właściwego postępowania jest Dekalog wyprowadzony z tekstów biblijnych. Jest to Dziesięć Przykazań, które regulują stosunek człowieka do Boga i zasady harmonijnego współżycia we wspólnocie. Wojna jest zawsze zburzeniem ładu społecznego, wytrąceniem ludzi z ich normalnego funkcjonowania, zagrożeniem dla ich życia.


Faszystowskie Niemcy rozpętały wojnę światową. Było to państwo totalitarne, ze skrajnie nacjonalistyczną ideologią, nastawione na planowe wyniszczenie pewnych grup ludności i całkowite podporządkowanie sobie innych grup. Swoją politykę realizowało przez terror wprowadzony na terenach okupowanych i przez eksterminację ludności zajętych krajów / masowe likwidowanie ludzi w obozach koncentracyjnych /.


Tadeusz Borowski w swoich opowiadaniach pokazuje sytuację w okupowanej przez Niemców Polsce. Jego wczesne opowiadanie „Matura na Targowej” przedstawia obraz sterroryzowanej Warszawy, której życie zeszło do podziemia. Już w tym opowiadaniu widać, że przeciwstawianie się terrorowi daje tragiczne efekty. Jeszcze bardziej pesymistyczne jest opowiadanie „Pożegnanie z Marią”. Otwiera ono cykl opowiadań obozowych.

Obóz koncentracyjny jest miejscem całkowitego zniewolenia ludzi. W opowiadani „U nas, w Auschwitzu” bohater Borowskiego, Tadek rozgląda się po obozie tak, jakby chciał sprawdzić co da się tutaj zrobić? Z następnych opowiadań wynika, że można tutaj jedynie chronić za wszelką cenę własne życie, bez oglądania się na innych. Obowiązuje tu jakby „odwrócony Dekalog”. Dzięki takim zasadom można przetrwać. Jeśli złu nie da się przeciwstawić, trzeba je zaakceptować bez narażania siebie.
Dążenie więźniów do przetrwania skłania ich do drastycznych zachowań – matka wypiera się własnego dziecka, Żyd Beker zabija syna za kradzież żywności, Żyd Abramek opowiada, jak wyprawił do gazu swojego ojca. Bohater Borowskiego, Tadek nie zabija ale musi uczestniczyć w rozładowywaniu transportów ludzi kierowanych do likwidacji / „Proszę państwa do gazu”/. W obozie koncentracyjnym walka ze złem polega na utrzymywaniu się przy życiu i biernym oczekiwaniu. W opowiadaniu „Śmierć Powstańca” Borowski pokazuje jak trywialna jest śmierć w takich warunkach.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie