2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Problematyka opowiadań Tadeusza Borowskiego związana jest z okresem II wojny światowej i okupacją niemiecką w Polsce. Borowski opisuje życie w zniszczonej przez działania wojenne Warszawie. Prawdziwe życie zeszło tutaj do podziemia. Na tajnych kompletach odbywa się nauka. Polska prasa wydawana jest nielegalnie, na powielaczach w tajnych drukarniach. W ten sam sposób drukuje się polską literaturę.

Równolegle z tym odbywa się zabieganie o codzienny byt – nielegalne interesy, pokątna produkcja bimbru, złodziejstwo i łapówkarstwo.


Na ulicach miasta urządzane są przez Niemców łapanki. Za murami getta trwa likwidacja ludności żydowskiej. Ludzie schwytani w łapankach kierowani są do obozów koncentracyjnych. Niektórzy trafiają do więzienia na Pawiaku i poddawani są brutalnym przesłuchaniom przez gestapo. Na Pawiaku wykonuje się też wyroki śmierci przez rozstrzelanie.

Taki obraz okupowanej Warszawy rysuje Borowski w opowiadaniach „Matura na Targowej”, „Pożegnanie z Marią”, „Chłopiec z Biblią”.

Kolejnym skutkiem okupacji niemieckiej w Polsce są obozy koncentracyjne. Są to miejsca masowej zagłady, które systematycznie rozbudowuje się i usprawnia. Trafiają tutaj ludzie z gett, z ulicznych łapanek i z więzień gestapo.

Bohater Borowskiego, Tadek trafia do największego obozu koncentracyjnego. Jest nim Oświęcim – Brzezinka – po niemiecku Auschwitz – Birkenau. Z tego miejsca nikt nie wychodzi żywy. Ludzie są tu masowo likwidowani każdego dnia. Ci, którzy żyją, wykonują niewolniczą pracę na rzecz obozu. Od strony ideologicznej jest to praca na rzecz III Rzeszy.

W obozie głównym problemem staje się przetrwanie. Jak wygląda życie w obozie koncentracyjnym, Borowski opisuje w takich opowiadaniach, jak: „U nas w Auschwitzu...”, „Ludzie, którzy szli”, „Dzień na Harmenzach”, „Proszę państwa do gazu”.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie