2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Kryzys demokracji w Niemczech doprowadził do objęcia władzy przez faszystów, na czele których stanął Adolf Hitler. Faszyści stworzyli szczególną ideologię. Jej podstawową cechą był skrajny nacjonalizm. Na bazie tej ideologii wyrósł mit o „misji dziejowej” Niemiec i wyższości tego narodu nad innymi. To miało usprawiedliwiać agresję Niemiec. Jej efektem było rozpętanie II wojny światowej.


Opowiadania Tadeusza Borowskiego są opisem rzeczywistości w okupowanej przez Niemców Polsce. Jest to rzeczywistość stojąca w sprzeczności ze wszelkimi humanistycznymi i demokratycznymi ideami wypracowanymi przez kulturę europejską.Nędza, zniszczenia i administracyjne opanowanie kraju przez okupanta są efektem przegranej wojny. W tym wszystkim najgorsza jest jednak polityka zagłady prowadzona przez niemieckich faszystów. Jest to planowe likwidowanie całych grup ludności z powodu ich rasy, religii i narodowości. Służą temu obozy koncentracyjne budowane przez Niemców na terenie Polski.


Każda wojna pociąga za sobą ofiary, ale tworzenie systemu masowych morderstw było obce kulturze europejskiej. Bohater Borowskiego, Tadek boryka się z tym problemem intelektualnie. Próbuje znaleźć jakieś wyjaśnienie. W opowiadaniu „Matura na Targowej” profesor chemii poucza maturzystów, by wierzyli w naukę, jeśli nie wiedzą w co wierzyć. Przez nią mają powrócić do człowieka.
Parę lat później Tadek trafia do obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka / Auschwitz-Birkenau /. To co widzi tam, jest trudne do pogodzenia z całym systemem wartości, które zostały mu wpojone. Tadek próbuje jednak ogarnąć tę rzeczywistość, by nie popaść w całkowity nihilizm. W opowiadaniu „U nas, w Auschwitzu...” nawiązuje kontakt ze swoją narzeczoną, która też przebywa w obozie. Pisze do niej listy, dzieli się z nią swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. W ten sposób ma tutaj kogoś bliskiego. Dochodzi też do wniosku, że wspaniała kultura antyczna również wyrosła na bazie niewolnictwa i była tylko dla wybranych. Jest to próba wyjaśnienia sobie swojej roli niewolnika.

W późniejszych opowiadaniach bohater Borowskiego zarzuca snucie refleksji. Całą swoją uwagę skupia na sposobach przetrwania, ponieważ system, w którym znalazł się jest jednak systemem zagłady.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie