2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Słowo nihilizm oznacza odrzucenie wszelkich zasad, norm i wartości. W ocenie Borowskiego II wojna światowa i totalitaryzm panujący w Niemczech podważyły wszystkie idee i normy wypracowane przez Europę.

Borowski jako więzień obozów koncentracyjnych mógł dokładnie przyjrzeć się machinie śmierci skonstruowanej przez faszystów. Swoich bohaterów umieścił wewnątrz tej machiny, w izolacji od świata zewnętrznego. Była tp pułapka bez wyjścia.


We wcześniejszych opowiadaniach Borowski próbuje snuć refleksje na temat rzeczywistości, w której znalazł się i przypasowywać ją do wartości, które zostały mu wpojone / „U nas, w Auschwitzu... /. W późniejszych opowiadaniach unika tego, uznając prawdopodobnie, że prosta relacja będzie bardziej odpowiednia.

Jego bohaterowie sprawiają wrażenie ludzi otępiałych emocjonalnie. Ich życie sprowadza się do odczuć fizjologicznych. Do głosu dochodzi, przede wszystkim instynkt samozachowawczy. Tracą swoje człowieczeństwo i reagują jak inteligentne zwierzęta. Z ich punktu widzenia, funkcjonariusze obozowi są również takimi zwierzętami, tylko innego gatunku. Żeby nie narażać się im, trzeba znać ich odruchy i nawyki.
Walka o przetrwanie i nacisk wywierany przez obozową rzeczywistość zmuszają więźniów do przyjęcia nieludzkich zasad rządzących w obozie. Jest to w końcu miejsce, w którym codziennie likwiduje się setki ludzi, co z biegiem czasu przekształca się w tysiące. Ci, którzy żyją, mogą przetrwać jedynie dzięki swojej użyteczności – wykonywanie różnych prac na terenie obozu, obsługa transportów idących do gazu czy praca w krematorium / „Dzień na Harmenzach”, „Ludzie,którzy szli”, „Proszę państwa do gazu” /.

W takich warunkach kształtowała się zdeformowana osobowość człowieka. Wyzwolenie obozów koncentracyjnych wiązało się z tworzeniem kolejnych obozów, dla tzw. dipisów czyli ludzi, którzy
wymagają pomocy w powrocie do swojego kraju lub w odnalezieniu swojego miejsca w innym kraju. Ich przystosowanie się do życia na wolności utrudniała mentalność „człowieka zlagrowanego”. Sam Borowski szukał oparcia w ideologii komunistycznej.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie