2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Język opowiadań Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Specyficzna tematyka opowiadań Tadeusza Borowskiego wymagała od autora użycia odpowiedniego języka. Posłużył się on techniką pisarską, z której korzystało wielu autorów podejmujących trudny temat wojennej rzeczywistości i masowego ludobójstwa.

Przede wszystkim język ten jest lapidarny. Bardzo konkretnie opisuje zdarzenia oparte na faktach.
Np.: „Człowiek w zielonym mundurze, bardziej niż inni obsypany srebrem, skrzywił usta z niesmakiem. Zaciągnął się papierosem, odrzucił go nagłym ruchem, przełożył teczkę z prawej do lewej i skinął na posta. Ten powoli ściągnął automat z ramienia, złożył się i przeciągnął serią po wagonach. Ucichło.” / „Proszę państwa do gazu” /. Jest to język relacji, która wystrzega się wszelkich zmyśleń.


Kolejną cechą tego języka jest behawioryzm. We wcześniejszych opowiadaniach, jak np. „U nas, w Auschwitzu...” bohater Borowskiego próbuje snuć refleksje, które można uznać za refleksje odautorskie. W późniejszych tekstach pisarz wystrzega się tego. Opisuje zachowania ludzi na podstawie ich odruchów i nawyków. Wyłania się z tego obraz „człowieka zlagrowanego”.
„ - Dalibyście albo byście zdychali z głodu jak Grecy. Kto ma żarcie w obozie, ten ma siłę”.
/ „Proszę państwa do gazu”/.
„Biegamy z miskami w rękach niczym najwytrawniejsi kelnerzy. W całkowitym milczeniu podajemy zupę, w całkowitym milczeniu wyrywamy przemocą menażki z rąk, które chcą jeszcze coś z pustego dna wygrzebać...” / „Dzień na Harmenzach”/.

W tekstach Borowskiego sporo jest obozowego słownictwa. Pojawiają się różne określenia funkcjonariuszy obozowych i części obozu – lager, komando, blok, FKL, kapo, „komin”.
Dużo jest słów i zwrotów niemieckich. Zdarzają się słowa również w innych językach, co podkreśla narodowość więźniów / Rosjanie, Grecy, Francuzi /. Żydzi mówią przeważnie po polsku. Zdarza się też polskie słownictwo gwarowe. Charakter bohaterów często oddaje składnia, jakiej używają. Wszystko to stanowi wtrącenia w relację narratora, który operuje językiem literackim.
Borowski tworzył swoje opowiadania zgodnie z opisywanymi realiami.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie