2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Problem ludobójstwa jest problemem niesłuchanie trudnym. U pisarzy, którzy podjęli się tego tematu zauważyć można zastosowanie podobnej techniki pisarskiej – lapidarność wypowiedzi, behawioryzm czyli opis zachowań, które mówią same za siebie, dokładne trzymanie się realiów i powoływanie się na autentyczne fakty. Do takich pisarzy należał Borowski.Swoją twórczość poświęcił problemowi niemieckich obozów masowej zagłady stworzonych przez III Rzeszę. Warto pamiętać, że jego zbiór opowiadań „Pożegnanie z Marią” ukazał się w trakcie trwania procesów norymberskich.


Procesy norymberskie prowadzone były w latach 1945-1949 przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. W głównym procesie norymberskim sędziami i oskarżycielami byli przedstawiciele „Czterech Mocarstw” - Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Akt oskarżenia obejmował:
• podżeganie i przygotowanie wojny
• dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi
• dokonanie zbrodni wojennych
• dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości
Rozbieżności między mocarstwami spowodowały, że procesy następcze prowadzono już tylko przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym.

Borowski, jako uczestnik zdarzeń, bardzo dokładnie opisuje w swoich opowiadaniach stworzony przez Niemcy mechanizm, który był odzwierciedleniem faszystowskiego ładu społecznego. Służył ten mechanizm do maksymalnego wykorzystania materiału ludzkiego z pożytkiem dla państwa, a w następnej kolejności pozbycia się go w sposób najprostszy i najmniej kosztowny. Do tego celu stworzono obozy koncentracyjne. Zamknięci w nich ludzie, pozbawieni człowieczeństwa i wszelkiej godności, sterroryzowani, zagłodzeni, przymuszani do pracy czekali w kolejce „do komina”. Żyli tylko dlatego, że w pierwszej kolejności trzeba było zlikwidować innych. Tę sytuację Borowski najdobitniej wyeksponował w opowiadaniach „Dzień na Harmenzach” i „Proszę państwa do gazu”.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie