2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tytuł jest integralną częścią utworu literackiego – stanowi razem z nim jedną całość. Ułatwia też identyfikację tekstu. Tytuły w opowiadaniach Borowskiego mają różne znaczenie. Oto przykłady:

„Matura na Targowej” - to opis tego szczególnego zdarzenia, jakim jest egzamin dojrzałości. Pisarz już w tytule informuje czytelnika o kluczowym momencie opowiadania.


„Chłopiec z Biblią” - jest to tytuł tajemniczy, jak całe opowiadanie, które po nim następuje. Nie wiadomo kim jest chłopiec, dlaczego trafił do celi na Pawiaku i dlaczego ma ze sobą Biblię? Na koniec czytelnik dowiaduje się, że był on prawdopodobnie Żydem.

„Pożegnanie z Marią” - Ten tytuł nosi nie tylko opowiadanie ale również cały cykl opowiadań, w którym znalazły się teksty dotyczące pobytu głównego bohatera w obozie koncentracyjnym. Tytuł ma charakter symboliczny. Maria symbolizuje utratę wolności, poddanie się wyrokowi losu. Trafia do obozu koncentracyjnego schwytana przypadkowo. Jej winą jest aryjsko-semickie pochodzenie.

„U nas, w Auschwitzu...” - tytuł sugeruje oswojenie się z rzeczywistością obozową i zaakceptowanie wbrew rozsądkowi panujących tam warunków.


„Proszę państwa do gazu”- tytuł jest ironiczny. Brzmi jak uprzejme zaproszenie od Śmierci, która jest jakąś rozumną, kulturalną istotą. Bohater opowiadania zdaje sobie sprawę z tego, że dla ludzi z transportu nic zrobić nie może ale rzeczy, które po nich zostaną pozwolą obozowi żyć przez kilka następnych dni.

„Ludzie, którzy szli” - Autor tym tytułem zaznacza swój dystans wobec tłumu, który przechodzi za
jego plecami. Obojętność wobec tego, co się dzieje pozwala mu przetrwać i stwarza złudne
poczucie własnego bezpieczeństwa. W tych okolicznościach najlepiej nie zastanawiać się dokąd ci ludzie zmierzają?

„Dzień na Harmenzach” - W tytule zaznaczone jest, że będzie to opis jednego ze zwykłych dni w gospodarstwie Harmenze należącym do obozu w Oświęcimiu.

„Śmierć powstańca” - Po zapoznaniu się z tekstem opowiadania, można stwierdzić, że jest to tytuł ironiczny. W śmierć jeńca z Powstania Warszawskiego nie ma w sobie nic heroicznego – wynika z braku umiejętności zasad życia w lagrze – w tym przypadku zasad odżywiania się, gdzie podstawą egzystencji jest chleb.

„Bitwa pod Grunwaldem” - tytuł metaforyczny, jak widowisko teatralne, organizowane w wyzwolonym obozie. Obóz jest miejscem rozegranej bitwy, na którą ściągnęło rycerstwo z różnych stron.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie