2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Określenie „Kolumbowie” przyrosło do polskiej młodzieży wkraczającej w dorosłe życie w okresie II wojny światowej i związanej z Armią Krajową. Wprowadził je Roman Bratny pisząc w latach
1955-1956 powieść „Kolumbowie. Rocznik 20”. W tym okresie Borowski już nie żył. Mimo tego, można użyć takiego określenia w stosunku do bohaterów jego opowiadań, ponieważ obaj autorzy piszą o tym samym pokoleniu, ukazując tragizm losów tych ludzi.

U Borowskiego są to przede wszystkim opowiadania związane z okresem warszawskim / „Matura na Targowej”, „Pożegnanie z Marią”, „Chłopiec z Biblią”/ . Oprócz tego opowiadanie obozowe „Śmierć powstańca”.


Skrótowo i dobitnie Borowski opisuje losy tego pokolenia w opowiadaniu „Matura na Targowej”. Młodzieńcza witalność głównego bohatera pozwala mu na prawie normalne funkcjonowanie w okupowanym przez Niemców mieście. Uczy się razem z przyjaciółmi na tajnych kompletach, pisze wiersze, dyskutuje o literaturze i filozofii. Każdy z bohaterów ma jakieś źródło dochodu / riksza, rysowanie karykatur, handel walutą /. Zdanie matury ma dać im przepustkę do dorosłego życia. Egzamin dojrzałości odbywa się w bardzo trudnych warunkach, ponieważ w mieście trwa łapanka.
Schwytany zostaje w niej ich przyjaciel Juliusz. Jesienią przychodzi wiadomość, że Juliusz jeszcze żyje i jest w obozie koncentracyjnym. Główny bohater opowiadań Borowskiego, Tadek od razu sygnalizuje, że jego los i los jego przyjaciół będzie taki, jak los Juliusza.

Opowiadanie „Pożegnanie z Marią” jest opisem życia w okupowanej Warszawie, gdzie za murami getta odbywa się likwidacja ludności żydowskiej. Kończy ten ciąg pobyt Tadka na Pawiaku opisany w opowiadaniu „Chłopiec z Biblią”.
Rzeczywistość obozowa to już zupełnie inna rzeczywistość. Jednostka ludzka wtapia się tutaj w w nieogarnięty tłum więźniów. Nawet transporty ludzi do likwidacji oblicza się według ilości użytych ciężarówek. Żołnierze AK, którzy trafiają z Powstania Warszawskiego do niemieckiego obozu
znają wprawdzie konspirację i walkę na barykadach ale nie znają najprostszych zasad życia w lagrze / „Śmierć powstańca” /.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie