2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Narracja w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Narracja w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego jest prowadzona w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Główny bohater tych opowiadań, Tadek jest zarazem ich narratorem.

Pisarz kreując postać Tadka użyczył mu wiele ze swojej biografii. Jednak tylko we wczesnych opowiadaniach Borowskiego Tadek snuje refleksje, które można uznać za refleksje odautorskie. Tak się dzieje np. w opowiadaniu „U nas, w Auschwitzu...”, gdzie tekst przybiera formę listów do narzeczonej.W późniejszych opowiadaniach Borowski wystrzega się opisywania emocji, refleksji czy ocen moralnych. Jego narrator zdaje jedynie relację z tego, co dzieje się w otaczającym go świecie obozu koncentracyjnego. Na rzeczywistość patrzy okiem doświadczonego lagiernika. Opisuje zasady rządzące w obozie, sposoby na utrzymanie się przy życiu i tragiczne położenie ofiar, które nie potrafią uchronić się przed śmiercią,

Są również u Borowskiego opisy przestrzeni obozowej – druty, mury, wieżyczki strażnicze, baraki, rampy kolejowe, krematoria z dymiącymi kominami, drogi, po których jeżdżą ciężarówki. Jest też w opisach trochę niemal sielskiej przyrody – las w Brzezince czy folwarczne łąki w opowiadaniu
„Dzień na Harmenzach”. Nad wszystkim tym rozpościera się ciężkie, niekiedy w ostrych kolorach niebo, po którym ciągną dymy z krematoriów.

Narrator Borowskiego buduje swoje opowiadania z opisu drobnych epizodów. Na koniec któryś z tych epizodów zostaje wyeksponowany jako kluczowa historia danego opowiadania. Każde opowiadanie kończy przeważnie ironiczną puentą – wyrazistym i dobitnym zamknięciem całości wypowiedzi, niekiedy kontrastujące z samym utworem.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie