2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Kompozycja opowiadań Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Borowski swoje opowiadania buduje z opisu drobnych epizodów. Epizody te składają się na zamkniętą całość z wyraźnym zakończeniem. Dopiero na końcu opowiadania czytelnik dowiaduje się, który epizod jest zdarzeniem kluczowym dla danego tekstu. Oddaje to obraz egzystencji w skrajnych warunkach wojennych czy obozowych, gdy jedno zdarzenie mogło zadecydować o życiu lub śmierci.

Tylko w najwcześniejszych opowiadaniach Borowskiego napotyka się komentarze, które można traktować jako refleksje autora. Tak jest w opowiadaniu „U nas, w Auschwitzu...”, gdzie Borowski pisze tekst w formie listów do narzeczonej. Można je też znaleźć w opowiadaniu „Proszę państwa do gazu”, w tych partiach, które dotyczą historii obozu.W nowszych opowiadaniach Borowski unika refleksji. Stara się relacjonować zdarzenia z punktu widzenia doświadczonego lagrowca, który potrafi obrócić na swoją korzyść prawa rządzące obozowym życiem. Autor na pierwszy plan wysuwa postać Tadka. Jest to postać pozwalająca mu zapytać o cenę przetrwania. Pozycja Tadka w obozie jest pośrednia. Potrafi on zadbać o swój byt, w zbrodniach nie bierze udziału ale korzysta z rzeczy pozostawionych po zagazowanych.

Borowski wykreowanej przez siebie postaci Tadka użycza wiele ze swojej biografii. Są to miejsca, ludzie, z którymi zetknął się i czas, który przeżył. W ten sposób realizuje uprawdopodobnienie tekstu. Próbuje też rozwiązać nurtujący go problem moralny. Jest to problem współodpowiedzialności wszystkich lagrowców. Przetrwali oni bowiem kosztem życia innych, bo tylko taką możliwość stwarzał obóz koncentracyjny.

Przedstawiona w opowiadaniach rzeczowa relacja ukazuje mechanizm obozowego świata. Pisarz rezygnuje z przedstawiania stanów emocjonalnych. Zachowania ludzi opisuje jako efekt zewnętrznego nacisku systemu lagrowego ze swoimi karami i nagrodami. Życie wewnętrzne człowieka zostaje mu zabrane.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie