2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego człowiek ukazany jest w sytuacjach skrajnych. Opisane jest w nich położenie obywateli kraju, który został zajęty przez armię okupacyjną. W tym przypadku jest to armia III Rzeszy – państwa, w którym rozwinął się agresywny system totalitarny poparty nieludzką ideologią.


Ideologia faszystowskich Niemiec była zaprzeczeniem wszystkich demokratycznych i humanistycznych idei wypracowanych przez Europę. Człowiek wplątany w tę machinę ulegał deformacji, gubił system wartości, zatracał swoje ludzkie cechy. Jego cierpienie też zaczęło przybierać inny kształt.


U Borowskiego cierpienie człowiek zaczyna wyraźnie dzielić się na cierpienie własne i cierpienie innych. Widoczne to już jest w opowiadaniach, których akcja rozgrywa się w okupowanej Warszawie / „Matura na Targowej”, „Pożegnanie z Marią”, „Chłopiec z Biblią” /. Podział ten zaczyna być bardzo wyraźnie widoczny w opowiadaniach obozowych / Tutaj oprócz Żydów i Polaków są już więźniowie z całej Europy. /


W rzeczywistości obozowej, gdzie głównie chodzi o przetrwanie, cierpienie zaczyna wiązać się z przede wszystkim z własną fizjologią. Człowiek cierpi ponieważ jest głodny, bity, wyczerpany pracą ponad siły, zmarznięty lub przegrzany upałem, dusi się od smrodu i braku powietrza w zatłoczonym baraku, jest chory lub osłabiony i na koniec musi oglądać oraz uczestniczyć w nieludzkim cierpieniu innych. Taki obraz rysuje Borowski w każdym swoim opowiadaniu.

Rzeczywistość obozowa wymaga niezwykłej odporności fizycznej i psychicznej. Więzień obozu koncentracyjnego nie może wnikać w cierpienie innych, utożsamiać się z nimi, ponieważ utożsamienie się z ofiarą oznacza tutaj śmierć. Musi być inny, niż ci, którzy „idą do komina”. Jego funkcjonowanie polega na dobrym rozpoznaniu zasad rządzących w obozie i utrzymywaniu własnej kondycji fizycznej,


Mimo wszystko bohater Borowskiego niekiedy próbuje ogarnąć rzeczywistość intelektualnie i
znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie dla tego, co wokół niego dzieje się. Unika jednak ocen moralnych.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie