2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Tadeusz – charakterystyka bohatera

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tematyka opowiadań Tadeusza Borowskiego oparta jest na autentycznych doświadczeniach pisarza. Bohater tych opowiadań nosi również imię Tadeusz i jest rówieśnikiem autora. Mimo tego, należy traktować tę postać jako kreację literacką.

Tadeusz jest młodym człowiekiem, który swoje dorosłe życie zaczyna w okupowanej przez Niemców Warszawie. Jest najpierw na utrzymaniu rodziców i kończy gimnazjum na tajnych kompletach. Interesuje się literaturą i filozofią. Chętnie dyskutuje z kolegami na takie tematy. Jego podejście do życia jest w młodzieńczy sposób beztroskie, chociaż przyszło mu żyć w bardzo prymitywnych warunkach. W nauce i lekceważeniu zagrożeń wyraża się protest jego pokolenia przeciwko potwornej okupacyjnej rzeczywistości / „Matura na Targowej” /.


W miarę upływu czasu i coraz gorszych doświadczeń jego postawa zaczyna zmieniać się. Staje się on człowiekiem skupionym na sobie, co nie znaczy, że traci wrażliwość / „Pożegnanie z Marią”/. Nadal interesuje się literaturą, pisuje listy do narzeczonej ale jego stosunek do innych ludzi staje się cyniczny. Powodują to doświadczenia obozowe.


Pobyt w obozie koncentracyjnym zmusza go do walki o przetrwanie. Polega to na umiejętności zorganizowania sobie żywności, na dobrej znajomości zwyczajów obozowych oraz psychologii strażników obozowych a także stłumieniu w sobie ludzkich odruchów i uodpornieniu się na makabryczne sytuacje. Tadeusz zajmuje się kolekcjonowaniem tych doświadczeń pilnie obserwując rzeczywistość, w której przyszło mu żyć. W opowiadaniu „U nas, w Auschwitzu” w rozmowie z więźniem Abramkiem, gdy słyszy o nowym sposobie rozpalania pieca w krematorium zwłokami dzieci i wyjaśnienie:„ - Te, fleger, u nas w Auschwitzu, my musimy bawić się, jak umiemy. Jakby szło inaczej wytrzymać?” , rodzi w nim się wewnętrzny sprzeciw. Z Abramkiem o tym nie mówi. Opowiadanie kończy jednak stwierdzeniem: „Ale to jest nieprawda i groteska, jak cały obóz, jak cały świat”.
Pod koniec wojny, gdy Tadeusz znajdzie się w Niemczech, w obozie dla dipisów zorganizowanym
przez Amerykanów, cierpi już na kompleks obozowy. Boi się opuszczenia obozu, ponieważ nie zna innych warunków. Nie chce zginąć po zakończeniu wojny. Woli trzymać się zorganizowanej wegetacji. Ze strachem stwierdza, że świat obozowy rozpada się / „Bitwa pod Grunwaldem”/.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie