2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Tło historyczne opowiadań Borowskiego

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Akcja opowiadań Tadeusza Borowskiego rozgrywa się podczas II wojny światowej. Jest to największy zbrojny konflikt w historii świata. Dla Polski zaczyna się on w dniu 1 września 1939 roku / tę datę najczęściej przyjmuje się za początek wojny /.

Borowski tematykę swoich opowiadań czerpał z własnych doświadczeń, toteż rozgrywają się one w miejscach, gdzie pisarz przebywał. Zachowany jest w nich też czas zgodny z życiorysem Borowskiego.


W roku 1942 Borowski kończy w okupowanej przez Niemców Warszawie gimnazjum na tajnych kompletach. Tego okresu dotyczy opowiadanie „Matura na Targowej”. Ucząc się i studiując na tajnym Uniwersytecie Warszawskim pracuje w prywatnej firmie budowlanej. Jednocześnie drukuje swoje teksty w nielegalnej drukarni przy użyciu powielacza. W Warszawie, tymczasem trwa likwidacja getta. Te realia znajdą swoje odbicie w opowiadaniu „Pożegnanie z Marią”. Okres warszawski kończy się aresztowaniem pisarza przez Niemców i osadzeniem go na Pawiaku / „Chłopiec z Biblią”/.

Dalszy okres jego życia to pobyt w obozach koncentracyjnych. Trwa on od 1943 roku aż do końca wojny. Jest to przede wszystkim pobyt w Oświęcimiu / po niemiecku Auschwitz /. W tym czasie rozgrywa się akcja takich opowiadań, jak „U nas w Auschwitzu...” , „Dzień na Harmenzach” czy „Ludzie, którzy szli”.





Zmianę sytuacji przynosi rok 1944, gdy rusza ofensywa rosyjska. Niemcy wywożą wówczas część więźniów do obozów w głębi Rzeszy. Trafiają tam również jeńcy z Powstania Warszawskiego
/ „Śmierć powstańca” /. Borowski przewieziony zostaje do obozu Netzweller-Dautmergen a później do Dachau. 1 maja 1945 roku obóz Dachau zostaje wyzwolony przez armię amerykańską. Dla Borowskiego nie jest to jednak koniec pobytu w obozach. Zostaje przeniesiony do obozu dla dipisów i przebywa tam do września 1945 roku. W takim obozie umieszcza akcję opowiadania „Bitwa pod Grunwaldem”.


Określenie dipisi było stosowane przez Aliantów wobec osób, które z powodu wojny znalazły się poza swoim państwem i potrzebowały pomocy, by do kraju powrócić lub znaleźć nową ojczyznę. W takiej sytuacji po zakończeniu II wojny światowej znaleźli się ludzie wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy i uwolnieni więźniowie obozów koncentracyjnych. Przejściowo dipisów umieszczano w dawnych obozach koncentracyjnych, karnych lub jenieckich. W opowiadaniu „Bitwa pod Grunwaldem” są to koszary. Rzecz dzieje się w lipcu 1945 roku, w przeddzień rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.



  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie